Slettebakken avfallsdeponi fikk Miljøringenprisen 2023

Miljøringen ønsker å hedre prosjekter som løser en miljøfaglig utfordring på en innovativ, kostnadseffektiv, bærekraftig og/eller kvalitetsmessig bedre måte. Årets vinner er Slettebakken avfallsdeponi i Bergen.

Priskomiteens begrunnelsen for tildelingen var:

Prosjekt «Slettebakken Avfallsdeponi»  er et modig og banebrytende prosjekt.  Det er første gang man gjennomfører oppgraving med fjerning av et gammelt deponi med påfølgende separering av gjenvinnbare fraksjoner. Det er et teknisk og miljømessig komplisert prosjekt, der det er utvist stor faglig tyngde og innovasjon, med mål om å sikre trygge nedstrømsløsninger, høyest mulig gjenvinningsgrad og reduserte CO2-utslipp. Erfaringene og resultatene fra prosjektet kan ha stor påvirkning på hvordan tilsvarende prosjekter kan realiseres i fremtiden. Byggherren er Bergen kommune, Bymiljøetaten og entreprenøren er Veidekke med samarbeidspartner belgiske DEME Environmental.

Gullspadestatuett + 40 000 kr

Miljøringeprisen ble delt ut 22. november 2023 på Miljøringens Jubileumsseminar i Moss. Vinnerprosjektet får en gullspade-statuett samt 40 000 kr, som tildeles en veldedig organisasjon som vinnerne selv får velge. Vinnerprosjektet valgte raskt at Slettebakken Frivilligsentral som holder til i nabohuset til Slettebakken deponi skulle få pengene.

Annonse

– Dette var en virkelig en hyggelig overraskelse! Disse midlene vil komme veldig godt med når vi nå skal starte opp frivillige aktiviteter for folk i alle aldre på Slettebakken. Vi har fokus på folkehelse, kultur og inkludering, sa daglig leder Hege Mikkelsen i frivillighetssentralen under utdelingen.