Satser på neste generasjon fagarbeidere

Entreprenørselskapet HGT fra Bergen gjør som mange andre entreprenørselskaper, tar inn lærlinger og lærer dem til å bli dyktige anleggsfolk. Forskjellen fra HGT til mange andre er at 75 prosent av lærlingene er unge kvinner, og to av dem skal bli bergsprengere.

– Vårt morselskap har et mål om at vi skal være 10 prosent lærlinger og øke antall kvinner i anleggsbransjen, og det er da spesielt flott at vi har tre jenter som lærlinger her i HGT, sier Cathrine Fjærestad, administrasjonsleder i HGT AS.

Vi møter Cathrine og Jarle Nordpoll, arbeidsleder og faglig leder for flere av lærlingene, sammen med lærlingene Kaja Gjerme og Mathea Aure på brakkeriggen på veiprosjektet selskapet utfører på Håkonshella i Loddefjord, i Laksevåg bydel i Bergen kommune.

Annonse

Prosjektet består av veiutvidelse av en 1100 meter lang strekning av Håkonshellaveien, bygging av gang- og sykkelvei, bussholdeplass og annen infrastruktur som overvannrør og høyspentkabel. Prosjektet består også av en sjøfylling, og plastring med naturstein mot sjøkanten.

Arbeidene startet 1. september 2022 og er forventet ferdig i mars 2024.

Kaja Gjerme er førsteårs lærling innen fjell- og bergverksfaget. Her er hun sammen med sprengningsleder Raymond Fotland. (Foto: Njål Hagen)

Kaja Gjerme er førsteårs lærling innen fjell- og bergverksfaget. Her er hun sammen med sprengningsleder Raymond Fotland. (Foto: Njål Hagen)

Vinn-vinn

Begge de to lærlingene gikk på Os vgs. i Bjørnafjorden kommune, ca. 30 km sør for Bergen, i to år. Mathea valgte anleggsmaskinførerfaget, mens Kaja valgte fjell- og bergverksfaget da de begynte i læra hos HGT i august. De forteller at Os vgs. har et stort område hvor de fikk prøve mange forskjellige oppgaver innenfor anleggsfaget. Blant annet har skolen en stor maskinpark bestående av forskjellige maskintyper.

– I tillegg sprengte vi nesten hver uke. Vi fikk nemlig øve på en tomt som skulle bli næringsområde, sier Kaja.

På spørsmål om hvorfor de valgte å søke lærlingeplass hos HGT, svarer begge at deres første møte med selskapet var under en fagdag på skolen. Dit hadde Jarle tatt med en gravemaskin som fanget interessen. Begge to var også utplassert hos HGT i to uker da de gikk på vg2.

– Det med utplassering er en vinn-vinn-situasjon for begge parter. Vi blir kjent med dem, og de med oss. Mye kommer an på innstilling og interesse, sier Jarle.

Han tror at noe av grunnen til at flere søker seg til anleggsfagene, er at faget og kvinner i bygg- og anlegg er blitt mer synlig i sosiale medier, og bransjen fremstilles på en veldig bra måte.

Andrine Eikemo Vågen er andreårs lærling i fjell- og bergverksfaget, og begynte hos HGT i august i 2022. Rune Ljostveit har vært bergsprenger i 35 år, og har vært faglig leder for lærlinger de siste 15 årene. Begge to er for tiden på et prosjekt i Halden. (Foto: Njål Hagen)

Andrine Eikemo Vågen er andreårs lærling i fjell- og bergverksfaget, og begynte hos HGT i august i 2022. Rune Ljostveit har vært bergsprenger i 35 år, og har vært faglig leder for lærlinger de siste 15 årene. Begge to er for tiden på et prosjekt i Halden. (Foto: Njål Hagen)

Solid kompetanse

HGT AS ble etablert i 1979 og var frem til 2021 et veldrevet familieeid entreprenørselskap, som i alle år har utført store og små infrastruktur- og samferdselsprosjekter.

Maskinparken er allsidig, og består blant annet av flere gravere med boreapplikasjoner og to borerigger. Selskapet har også to grovknusere, finknuser og to sikteverk, og knuser både til egne prosjekter og tar på seg leieknusing.

Høsten 2021 kjøpte Peab selskapet, men det består fremdeles av stort sett de samme menneskene som tidligere.

– Flere av de rundt 40 ansatte har vært her i over 30 år, og har med det solid kompetanse som vi får nyte godt av. Det var også blant annet dette som gjorde det interessant for Peab å kjøpe selskapet, sier Cathrine.

Flere av de som har vært i selskapet i mange år, har også fått ansvar for å følge opp lærlingene.

Alle lærlingene har egne faddere, og i tillegg til Jarle, er de flere som er faglig ledere, blant annet Rune Ljostveit. Sistnevnte møtte vi i Halden uken før turen til Bergen. Der var han og lærling Andrine Eikemo Vågen på prosjektet med å sikre en 70 meter høy skjæring på området til Norske Skog Saugbrugs.

Lærlingene Kaja Gjerme (t.v.) og Mathea Aure sammen med Jarle Nordpoll, arbeidsleder og faglig leder hos HGT, på prosjektet med å utvide Håkonshellaveien i Bergen. (Foto: Njål Hagen)

Lærlingene Kaja Gjerme (t.v.) og Mathea Aure sammen med Jarle Nordpoll, arbeidsleder og faglig leder hos HGT, på prosjektet med å utvide Håkonshellaveien i Bergen. (Foto: Njål Hagen)

Bra for arbeidsmiljøet

Andrine er andreårs lærling i fjell- og bergverksfaget, og begynte hos HGT i august i 2022. Som Kaja og Mathea gikk også hun på Os vgs.

– Jeg har alltid vært interessert i anleggsbransjen. Bestefar var skytebas og farfar jobbet også i bransjen, og det var alltid veldig kjekt og spennende da de fortalte om jobbene de var på, sier Andrine.

Hun bor i Kvinnherad ved Hardangerfjorden, og jobber 7-7-skift når hun er på prosjektet i Halden.

– Det er en utfordrende og spennende jobb. Jeg har fått være med på veldig mye forskjellig siden jeg begynte som lærling, og jeg stortrives, sier Andrine.

Faglig leder Rune har 35 års erfaring som bergsprenger, og har de siste 15 årene hatt med lærlinger.

– Det er veldig kjekt med lærlinger, og det at vi nå har totalt tre jenter som lærlinger i HGT er bra for arbeidsmiljøet, sier han, og forteller at Andrine antakelig er bedre med elektroniske tennsystemer en han selv.

– Det tror jeg også, skyter Andrine kjapt inn.

På oppdraget i Halden har HGT en Kobelco 350 med Atlas DT35 borapplikasjon og en Epiroc T30 borerigg, og Andrine opererer begge to.

– Det er moro å få prøve forskjellige typer maskiner, sier hun. I tillegg til maskinkjøring er hun selvfølgelig med på lading og sprengning, samt at hun utfører all transporten av sprengstoff på prosjektet.

HGT påbegynte prosjektet med breddeutvidelse av Håkonshellaveien i september i fjor. Strekningen er på vel 1100 meter og skal stå ferdig i mars 2024. (Foto: Njål Hagen)

HGT påbegynte prosjektet med breddeutvidelse av Håkonshellaveien i september i fjor. Strekningen er på vel 1100 meter og skal stå ferdig i mars 2024. (Foto: Njål Hagen)