Norsk skogsdelegasjon på fabrikkbesøk i Sverige

Komatsu Forest er en av verdens ledende produsenter av skogsmaskiner. Selskapet selger sine produkter over hele verden og eies av det japanske selskapet Komatsu Ltd. Under pandemien tok Komatsu Forest i bruk resultatet av en av de største investeringer noensinne.

Det er snart 20 år siden Komatsu Ltd. startet satsingen innen produksjon av skogsmaskiner ved etableringen av Komatsu Forest. Fra dag én har all produksjon av skogsmaskiner foregått i Sverige, men på flere forskjellige lokasjoner.

I 2019 startet selskapet byggingen av ny fabrikk på industriområdet Klockarbäcken utenfor Umeå.

Annonse

– Vi skal bygge en fremtidsrettet fabrikk der vi kan legge grunnlaget for neste generasjon skogsmaskiner. I de nye lokalene vil vi kunne samle både produksjon og utvikling. Vi satser på en fabrikk som tilfredsstiller vårt behov her og nå, men som også gir oss rom for vekst i fremtiden, uttalte Martin Ärlestig, daværende fabrikksjef hos Komatsu Forest, før byggearbeidene startet.

I produksjonslokalene, som er på 27 500 m2, blir hogstmaskiner og lassbærere montert på (nesten) løpende bånd. (Foto: Komatsu Forest)

I produksjonslokalene, som er på 27 500 m2, blir hogstmaskiner og lassbærere montert på (nesten) løpende bånd. (Foto: Komatsu Forest)

CO2-nøytral

I 2021 stod fabrikken ferdig, men på grunn av pandemien ble det ingen storslått åpningsfest, og kun et fåtall besøkende har siden fabrikken ble tatt i bruk vært innenfor dørene.

Den nye fabrikken er på nesten 40 000 m2, fordelt på produksjonsområdet samt en tilhørende seks-etasjers kontorbygning. Kontorbygningen er for øvrig bygget i massivtre.

Under byggeprosessen var fabrikken en av de største satsingene i industrien i Sverige, og hadde stort fokus på bærekraft og IoT (tingenes internett).

Fabrikken vil være CO2-nøytral i sin produksjon, noe som oppnås gjennom effektiv energiforsyning med solcellepaneler, moderne byggteknologi og geotermisk energi. Beliggenheten ved Klockarbäcken var også en viktig faktor, da nærheten til jernbanen gjør at en større del av selskapets transporter kan skje via jernbane.

Vi fikk vite at fabrikken nådde målet om å være CO2-nøytral allerede i juni. Nå jobbes det videre med å finne løsninger for å klare målene om 50 prosent CO2-reduksjon på utslippene fra skogsmaskinene innen 2030.

Miniseminar om forskjellige tilleggstjenester, som for eksempel serviceavtalen ProAct 2.0, Uptime Kit og Multibox. (Foto: Njål Hagen)

Miniseminar om forskjellige tilleggstjenester, som for eksempel serviceavtalen ProAct 2.0, Uptime Kit og Multibox. (Foto: Njål Hagen)

Lang historie

Den norske Komatsu Forest-forhandleren tok nylig med en delegasjon norske skogsentreprenører til Umeå for å se på den nye fabrikken.

Med på turen var blant annet daglig leder Tore Aaslund, salgssjef Erik Øverbø og selger Thomas Jørgensen-Karlsen. Tilsvarende turer er blitt arrangert tidligere, men årets tur var den første siden 2019. Totalt var ca. 75 skogsfolk med på turen.

Det startet med en presentasjon av Peter Hasselryd, VP Marketing and Sales, hvor han tok oss gjennom mange hundre års industrihistorie i Umeå.

Han kunne fortelle at Umeå allerede på 1300-tallet var en etablert handelsplass. Industrien kom selvfølgelig mye senere, men Komatsu Forests aner strekker seg langt tilbake i tid. Selve oppstarten med produksjon av dagens røde skogsmaskiner, startet med etableringen av Umeå Mekaniske i 1961. Etter diverse oppkjøp gjennom årene, av blant annet Volvo BM, Valmet og Partek, overtok Komatsu Forest produksjonen i 2004.

Centipede er en konseptmaskin som ble vist på sommerens Swedish Forestry Expo 2023 på Solvalla, utenfor Stockholm. Maskinen skal være utviklet for å møte skogbrukets utfordringer og skal ha tre viktige fordeler - lavere marktrykk, økt produktivitet og bedre arbeidsmiljø. (Foto: Komatsu Forest)

Centipede er en konseptmaskin som ble vist på sommerens Swedish Forestry Expo 2023 på Solvalla, utenfor Stockholm. Maskinen skal være utviklet for å møte skogbrukets utfordringer og skal ha tre viktige fordeler – lavere marktrykk, økt produktivitet og bedre arbeidsmiljø. (Foto: Komatsu Forest)

Les også: Komatsu Forest bygger nytt

Maxifleet

Siden den gang har det jevnlig kommet nye modeller og oppgraderinger.

Under årets Swedish Forestry Expo 2023 på Solvalla, utenfor Stockholm, viste selskapet frem flere nyvinninger, blant annet den nye versjonen av den digitale tjenesten MaxiFleet og konseptmaskinen Centipede.

MaxiFleet skal vise maskinens posisjon med bare noen få centimeter nøyaktighet, noe som danner grunnlaget for en ny funksjon, Precision. Det finnes flere praktiske funksjoner innen Precision, som muligheten til å skape nøyaktige, digitale grenser i et arbeidsområde eller rundt beskyttede områder. Det er også enklere å klassifisere trær basert på biologisk mangfold med funksjonen stamkode-visualisering. Denne funksjonen innebærer at individuelle stammer kan visualiseres med stamkoder basert på for eksempel hensyn til biologisk mangfold.

Centipede

Konseptmaskinen Centipede er utviklet av åtte svenske skogselskaper, Södra, Sveaskog, SCA, Holmen, Norra Skog, Mellanskog, Stora Enso og BillerudKorsnäs, og Komatsu Forest. Sammen har de utviklet en ny skogsmaskin for et mer skånsomt skogbruk.

Centipede er utviklet for å møte skogbrukets utfordringer og skal ha tre viktige fordeler – lavere marktrykk, økt produktivitet og bedre arbeidsmiljø. Maskinen har et nyutviklet beltesystem med stor støtteflate mot bakken. Maskinen har også et fullt fjæret chassis som håndterer ujevnheter i terrenget, noe som gjør at maskinhastigheten skal kunne økes betydelig uten at vibrasjonene forverres. Med den nyutviklede teknologien kan Centipede kjøres både i områder som vanligvis betraktes som vinterområder, og områder som påvirkes mye av nedbør. I tillegg kan den ta større last enn Komatsu 855, som er brukt som referanse.

 

Solcelleanlegget på taket til Komatsu består av 7154 solcellepaneler som dekker nesten 19 000 m2. Stativene som holder panelene på plass på taket veier hele 65 tonn, og det er totalt 6 kilometer med elektrisk kabel på taket. Anlegget forventes å produsere 2 625 000 kWh med solenergi, noe som dekker en betydelig del av det totale energibehovet for fabrikken. (Foto: Komatsu Forest)

Solcelleanlegget på taket til Komatsu består av 7154 solcellepaneler som dekker nesten 19 000 m2. Stativene som holder panelene på plass på taket veier hele 65 tonn, og det er totalt 6 kilometer med elektrisk kabel på taket. Anlegget forventes å produsere 2 625 000 kWh med solenergi, noe som dekker en betydelig del av det totale energibehovet for fabrikken. (Foto: Komatsu Forest)

Omvisning

Det ble også tid til en rundtur i produksjonslokalene, og det vi fikk se var lyse, rene og topp moderne fasiliteter med produksjonslinjer hvor hogstmaskiner og lassbærere ble satt sammen. Vi var også innom et miniseminar i en av hallene. Her ble det informert om serviceavtalen ProAct 2.0. Kort fortalt betaler man en viss sum for hver time maskinen er i bruk for å dekke servicekostnadene. En av fordelene med denne avtalen skal være at serviceintervallene økes fra 500 til 750 timer.

Det ble også snakket om «Uptime kit». Dette er en aluminiumskoffert som inneholder det viktigste føreren trenger for å holde maskinen i gang.

Et annet kjekt å ha produkt det ble informert om var Mulitbox. Denne har plass til 10 stk. 9-liters brannslukningsapparat, og blir lansert i desember 2023.

MaxiFleet skal vise maskinens posisjon med bare noen få centimeter nøyaktighet. Det er nå en ny funksjon i Maxifleet, kalt stammekode-visualisering. Med denne funksjonen kan individuelle stammer visualiseres med koder basert på for eksempel, hensynet til biologisk mangfold. Funksjonen gir føreren støtte for å ta gode avgjørelser. (Foto: Komatsu Forest)

MaxiFleet skal vise maskinens posisjon med bare noen få centimeter nøyaktighet. Det er nå en ny funksjon i Maxifleet, kalt stammekode-visualisering. Med denne funksjonen kan individuelle stammer visualiseres med koder basert på for eksempel, hensynet til biologisk mangfold. Funksjonen gir føreren støtte for å ta gode avgjørelser. (Foto: Komatsu Forest)

Historien

Komatsu Forest ble grunnlagt i 1961 under navnet Umeå Mekaniska. På 1970-tallet gikk selskapet inn i skogbruksindustrien da de lanserte to hogstmaskiner med kjedebasert sag, kalt Skruven og Tviggen. Maskinene ble en suksess på markedet, og etter en stund kjøpte Volvo BM opp Umeå Mekaniska.

I 1984 lanserte Umeå Mekaniska verdens første spesialkonstruerte ett-greps aggregat. I 1986 kjøpte finske Valmet selskapet og endret også navnet, og opererte deretter kun under navnet Valmet, men i 1989 fikk selskapet navnet Valmet Logging. På grunn av omstrukturering innen Valmet i 1994 endret selskapet navn igjen, nå til Sisu Logging.

Selskapet hadde en betydelig vekst på 1990-tallet, med nye markeder som Nord-Amerika, Australia og Sør-Amerika. På 1990-tallet ble det også lansert et hogstaggregat spesielt utviklet for det søramerikanske markedet.

I 1998 ble Sisu Logging kjøpt opp av det privateide industrikonsernet Partek, samtidig som selskapet skiftet navn til Partek Forest.

På 2000-tallet startet et uformelt samarbeid mellom det japanske selskapet Komatsu og Partek Forest, som til slutt førte til at Komatsu kjøpte opp selskapet i 2004. Samme år ble selskapet omdøpt til Komatsu Forest AB.

I 2011 ble alle maskiner omdøpt til Komatsu, etter å ha blitt solgt under navnet Valmet i 25 år. Maskinene beholdt imidlertid sin klassiske røde farge.

Komatsu har mer enn 60 000 ansatte rundt om i verden, hvorav ca. 1400 i Komatsu Forest.