Komatsu Forest bygger nytt

Komatsu Forest AS har sett behovet for mer kapasitet på verkstedet og delelageret, samt at de har vokst ut av andre fasiliteter i nåværende bygg, og vil i løpet av sommeren 2024 flytte inn i nytt anlegg.

– I en prosess som har foregått noen år har vi sett på forskjellige alternativer. Det er viktig for oss å være i nærheten av E6, Riksvei 3/25 og Riksvei 20, og å være i det sentrale området for norsk skogbruk, samt beholde vår lokale forankring på Stange. Det vil si at vi flytter omtrent 200 meter og fortsatt vil være i Stange næringspark, skriver selskapet i en pressemelding.

Komatsu Forest ser på det norske markedet som et satsningsområde, og bygger derfor eget anlegg, slik de har gjort i andre land.

Annonse

Det nye anlegget skal gi besøkende en bedre opplevelse. Det vil bli økt kapasitet på verkstedet, vaskehaller, delelager, ha fokus på sikkerhet og HMS og generelt bedre arbeidsmiljø for ansatte og besøkende. Anlegget vil bli bygget med tanke på miljø, med fokus på gjenbruk av varme og fornybar energi.

Komatsu Forest AS selger og vedlikeholder Komatsu skogsmaskiner i Norge. Selskapet som har vært etablert i Norge siden 1992, har 28 ansatte, er heleid av Komatsu Forest AB og er en del av Komatsu-konsernet.