Lanserer sement som muliggjør betong uten utslipp

Etter flere år med utvikling og bygging nærmer karbonfangstprosjektet Brevik CCS seg ferdigstillelse. Når anlegget er i drift vil fabrikken i Brevik tilby unike sementprodukter som muliggjør betong med netto null CO2-utslipp. Det skriver Heidelberg Materials i en pressemelding.

I dag står sementindustrien for mellom 5–7 % av verdens CO2-utslipp. Karbonutslippet i sementproduksjonen har vært den største utfordringen med å bruke betong som byggemateriale. Resultatet av pionerprosjektet i Brevik er sement som muliggjør netto null CO2-utslipp i betongen, heter det videre.

Målet er å vise verden at sementindustrien og lignende prosesstunge industrier kan avkarbonisere sin produksjon og levere lavutslippsprodukter i stor skala.

Annonse

Først i verden

Giv Brantenberg, General Manager i Heidelberg Materials Northern Europe mener at sementindustrien beviser at de mener alvor med sine miljøambisjoner.

– Det som startet som en visjonær ide blir nå realisert i Brevik: Verdens første karbonfangstanlegg i sementindustrien vil muliggjøre betong med null nettoutslipp i 2025. Dette imøtekommer vår industri sin største utfordring; klimagassutslippene, sier Brantenberg.

Giv Brantenberg, General Manager i Heidelberg Materials Northern Europe. (Foto: Heidelberg Materials)

Giv Brantenberg, General Manager i Heidelberg Materials Northern Europe. (Foto: Heidelberg Materials)

Med det nye produktet «evoZero» har dermed offentlige og private aktører nå mulighet til å realisere betongkonstruksjoner med null nettoutslipp.

Langsiktig samarbeid

Brantenberg trekker frem det gode samarbeidet mellom industrien og myndighetene i Norge som det største suksesskriteriet.

– Dette er utvilsomt et omfattende og innovativt prosjekt og hadde ikke vært mulig uten godt samspill mellom ulike aktører i verdikjeden, og vi ønsker spesielt å trekke frem det langsiktige samarbeidet med myndighetene. Brevik CCS vil stå igjen i historien som det første, men ikke på langt nær det siste karbonfangstprosjektet for oss og vår industri, sier han.

Heidelberg Materials har flere CCS-prosjekter under utvikling i Europa og Nord-Amerika der erfaringene fra Brevik har hatt stor betydning i utviklingen av disse.

Brevik CCS nærmer seg ferdigstillelse. (Foto: Heidelberg Materials)

Brevik CCS nærmer seg ferdigstillelse. (Foto: Heidelberg Materials)

– Et paradigmeskifte

Når fabrikken har installert karbonfangstanlegget, vil fabrikken alene redusere Norges totale CO2-utslipp med om lag 1 prosent, ifølge pressemeldingen. Dette viser hvor stor påvirkning karbonfangst vil ha, og derfor ønsker Heidelberg Materials allerede nå å informere kunder om produktene som vil komme som resultat av prosjektet. Ifølge den nåværende tidsplanen forventes det at evoZero kan leveres i løpet av 2025.

John Sunde, administrerende direktør i Heidelberg Materials Sement Norge er entusiastisk på veiene av selskapet.

– Prosjektet vil få store positiv påvirkning på bransjen. Dette er et paradigmeskifte for industrien og vi ser frem imot å jobbe med de mest framtidsrettede aktørene i byggemarkedet for å skape de beste og mest bærekraftige byggene fremover.

John Sunde, adm.dir. i Heidelberg Materials Sement Norge. (Foto: Heidelberg Materials)

John Sunde, adm.dir. i Heidelberg Materials Sement Norge. (Foto: Heidelberg Materials)

Om evoZero

Gjennom å fordele (massebalansere) karbonutslippet som karbonfangst til det valgte sementproduktet fra Brevik kan man, i kombinasjon med karbonatisering (betongens naturlige karbonatisering) som skjer når sementen anvendes i betong, nå null nettoutslipp. Prosessen med fordeling av utslippsreduksjonen vil bli revidert av DNV.

Fakta:

  • Heidelberg Materials produserer sement fra fabrikkene Brevik og Kjøpsvik.
  • Når karbonfangstanlegget i Brevik er ferdig, vil fabrikken kunne tilby sementsortiment som muliggjør netto null CO2-utslipp i betongen.
  • Fabrikken vil årlig redusere 400 000 tonn CO2 och vil med det kutte utslippene tilsvarende 1% av Norges totale CO2-utslipp.
  • Ifølge den nåværende tidsplanen forventes det at evoZero kan leveres i løpet av 2025.