Sikrer gruveutvidelse i Tana

Elkem har inngått en avtale med reinbeitedistrikt 7 (Rákkonjárga) som muliggjør utvidelse av Elkems gruve i Tana, en av verdens største kvartsittgruver.

De to partene har kommet frem til en enighet etter krevende forhandlinger. Elkem kan nå begynne å utvide sitt driftsområde. Partene er samtidig enige om avbøtende tiltak for å bedre muligheten for sameksistens og en bærekraftig fremtidig utvikling av begge parters virksomhet. Dette ifølge en pressemelding fra gruveseldskapet.

– Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet med Rákkonjárga. Gjennom denne avtalen viser vi at det er mulig å videreutvikle en bærekraftig produksjon av avanserte materialer for det grønne skiftet, gjennom å inngå avtaler med andre interessenter. Dette har vi oppnådd gjennom en tett og grundig dialog, som vi også vil opprettholde fremover, uttaler Elkems konsernsjef Helge Aasen i pressemeldingen.

Annonse

– Vi har opplevd forhandlingene som svært krevende. Vi gir fra oss en del av vårt område vi helst ville beholdt. Denne avtalen viser at vi inngår kompromisser når vi kan, men at dette alltid er krevende, og det vil være tilfelle hvor vi av hensyn til vår reindrift ikke kan akseptere en avtale, sier leder i Rákkonjárga, Magne Andersen.

Elkem har drevet gruven i Tana siden 1983. Den gir i dag rundt 50 lokale direkte arbeidsplasser, med en årlig produksjonskapasitet på om lag 1 millioner tonn (mt) kvartsitt per år.

Elkems gruvevirksomhet i Tana leverer kvartsitt som brukes av Elkem og andre industrikunder til å lage silisium-, aluminium- og ferrosilisiumlegeringer. Utvidelsen av gruven kan gi en fremtidig reserveøkning for Elkem tilsvarende om lag 15 år.