Byråkrater på ekskursjon

Nesten 30 byråkrater fra Vestland fylkeskommune fikk innblikk i anleggselevenes hverdag, da de besøkte Førde videregående skole og prøvestasjonen på Mo.

I bitende vestlandskulde kom en busslast ansatte fra avdeling for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune, til prøvestasjonen på Mo, som er tilknyttet Førde videregående skole. Der fikk de en omvisning på området, og de fikk se – og også prøve – de ulike anleggsmaskinene som elevene har til rådighet. Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) var også representert.

«Flere har fått prøve maskiner her i dag, og de ville jo nesten ikke gå ut av dem igjen!»

Annonse

Omvisning

Førde videregående skole har to klasser Vg2 anleggsteknikk, med til sammen 24 elever. Hver av klassene deles inn i tre grupper, med fire elever i hver gruppe. Foruten å ha fellesfag og programfag på skolen, veksler gruppene på å være på utplassering hos bedrift og inne på skoleområdet, som inkluderer prøvestasjonen på Mo. Og det var altså på prøvestasjonen at delegasjonen fra Bergen fikk omvisning av lærerne på anleggsteknikklinjen ved skolen.

Fagleder Siglinde Svare og seksjonsleder Øivind Høines fra fylkeskommunen var imponert over det de fikk se i Førde. – Det har stor verdi for oss å få komme ut og se hvordan ting fungerer i praksis, sier Svare. (Foto: Runar F. Daler)

Fagleder Siglinde Svare og seksjonsleder Øivind Høines fra fylkeskommunen var imponert over det de fikk se i Førde. – Det har stor verdi for oss å få komme ut og se hvordan ting fungerer i praksis, sier Svare. (Foto: Runar F. Daler)

Stor verdi

– Vi er nesten 30 personer her fra seksjon for inntak, forvaltning og sluttvurdering, som er en del av avdelingen for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune. Vår seksjon har blant annet ansvar for å godkjenne lærebedrifter, for å tegne lærekontrakter, for prøvenemder og for at fagprøver blir gjennomført, og vi behandler elevenes søknader til skoleplasser, for å nevne noe. Vi er kort sagt en forvaltningsseksjon som gjør mye byråkratisk arbeid. Derfor har det stor verdi for oss å få komme ut og se hvordan ting fungerer i praksis, sier fagleder Siglinde Svare.

– Det er veldig kjekt å se hvordan skolen og opplæringskontor samarbeider, og ikke minst hvordan de legger til rette for at elevene skal få en så variert opplæring som mulig. I tillegg er det interessant å se at at en prøvestasjon også brukes til opplæring.

Delegasjonen lot seg begeistre av de ulike maskinene som elevene har til rådighet. Her er det anleggsteknikklærer Lars Petter Sneve som veileder en av de besøkende som ville prøve hjullasteren. (Foto: Runar F. Daler)

Delegasjonen lot seg begeistre av de ulike maskinene som elevene har til rådighet. Her er det anleggsteknikklærer Lars Petter Sneve som veileder en av de besøkende som ville prøve hjullasteren. (Foto: Runar F. Daler)

Økt forståelse

Seksjonsleder Øivind Høines er enig med Svare.

– Veldig mange av oss sitter jo stort sett bare på kontor, og dermed kommer vi dessverre litt langt unna dem vi faktisk er til for. Et besøk som dette gir oss økt forståelse, som igjen gir oss motivasjon og inspirasjon, sier han.

– Det er forresten veldig artig å se at her gjør elevene «ordentlig» arbeid, i den forstand at det er ikke noe som bygges opp bare for å rives ned igjen. Her blir det stående. Elevene har jo også gjort stort sett alt arbeid her selv, noe jeg vil tro er motiverende for dem, i tillegg til at det sannsynligvis også gir bedre læring.

Nesten alt på området ved prøvestasjonen er bygd opp av elevene selv. Her er to elever i aksjon. (Foto: Runar F. Daler)

Nesten alt på området ved prøvestasjonen er bygd opp av elevene selv. Her er to elever i aksjon. (Foto: Runar F. Daler)

Fikk prøve maskiner

– Vi har fått et utrolig positivt inntrykk av både skolen og opplæringskontoret, og hvordan både lærere og opplæringskonsulenter er så positive og genuint opptatt av at hver enkelt elev skal lykkes, fortsetter Svare.

– Det er såpass artig, at jeg tror nesten flere av oss nesten kunne tenkt seg å jobbe med dette. Flere har fått prøve maskiner her i dag, og de ville jo nesten ikke gå ut av dem igjen, ler hun.

– Men helt seriøst, så viser det jo viktigheten av at man – og spesielt de unge, selvfølgelig – blir eksponert for det som finnes der ute. Vi har i hvert fall fått en kjempeinteressant presentasjon av både faget anleggsteknikk, skolen og prøvestasjonen, som vil være nyttig å ha med seg videre i vårt byråkratiske arbeid.

Det bygges flere hundre meter med skogsveier inne på området. De besøkende fra fylkeskommunen følger spent med. (Foto: Runar F. Daler)

Det bygges flere hundre meter med skogsveier inne på området. De besøkende fra fylkeskommunen følger spent med.
(Foto: Runar F. Daler)

Stolte av området

Lars Petter Sneve er en av fire lærere på anleggsteknikklinja ved skolen. Han synes det er artig med besøk fra fylkeskommunen.

– De virker imponerte over hvordan vi driver, og ikke minst at nesten alt på området her faktisk er bygd opp av elevene selv, enten det er graving, drenering, veibygging eller luftegård til hester, som de har gjort for naturbrukslinja ved skolen. Akkurat nå holder de på å bygge mer skogsveier, og også det for naturbrukslinja, sier han.

– Vi er jo litt stolte av det området vi har her, så da er kjekt at de viser interesse. For de virker oppriktig interessert i det vi holder på med her. Vi har fått vist fram det meste av det vi driver med, både øvingsstasjonene og de ulike maskinene, og forklart hvordan vi legger til rette for at elevene skal få best mulig praktisk opplæring.