Stille og utslippsfritt kaiarbeid

To nye kranbiler driver stille og utslippsfritt arbeid med landstrøm når Mesta fikser kaiene langs Møre-kysten og i Trøndelag.

Mesta sørger for at fergekaier er åpne og trygge for personer, båter og annen trafikk. Til vedlikeholdet brukes forskjellig utstyr, men kranbilene er som regel alltid med. Etter idé fra en oppfinnsom og løsningsorientert ansatt, gjøres kranarbeidet nå utslippsfritt. Dette ifølge en pressemelding fra Mesta.

I forkant

De nyinnkjøpte kranbilene fra Volvo er etter prosjektlederens ide elektrisk drevet av et hydraulikkaggregat. Det betyr i praksis at dieselmotoren kun brukes når kranbilen kjører til kaiområdet. Når kranen skal brukes, kobles den til strøm via en industrikontakt.

Annonse

– Det er artig å ligge i forkant, og gjøre de små skrittene i reduksjonen av utslipp, uttaler prosjektleder Michael Solhjem i pressemeldingen. Da nye kranbiler skulle bestilles, var han ikke i tvil om at han ville teste en elektrisk løsning. Valget falt på et flyttbart aggregat som det også er mulig å bruke på andre maskiner.

Prosjektleder Michael Solhjem. (Foto: Mesta)

Prosjektleder Michael Solhjem. (Foto: Mesta)

Elektrifisering er mulig

Kranbilene står i ro nesten hele dagen, men det må være en energitilførsel til kranen. Det vanligste er at kranene drives av dieselmotoren, noe som betyr at kranbilen går på tomgang hele dagen. Det medfører både støy og utslipp. Men ikke for Mestas nye kranbiler.

– Dette er en kjempemulighet til å vise at elektrifisering er mulig, og det gir oss en betydelig reduksjon i utslipp, poengterer Solhjem.

Koster mer

Kranbilene med elektrisk kraftforsyning koster mer per kranbil enn tilsvarende rene dieselutgaver.

– Men de nye kranbilene gir målbare besparelser, forteller Solhjem. Mesta bruker et rapporteringssystem, der alle melder inn blant annet timer og dieselforbruk. På sikt vil man også kunne lese ut hvor store innsparingene blir og størrelsen på CO2-reduksjonen sier Solhjem.

Ja til klimakrav

Ifølge pressemeldingen ønsker Mesta at det stilles mer klimakrav i kontraktene, men disse kranbilene er kjøpt inn uten særskilte miljøkrav i kontrakt.

– Ja, vi imøteser mer klimakrav i kontraktene. Men vi tester også ut ulike type elektriske maskiner for å redusere utslippene. Vi må hele tiden jakte på de gode løsningene, og det er da det er godt å ha innovative og løsningsorienterte ansatte, sier Tone Lauritzen, leder for bærekraft i Mesta.

Samme løftekapasitet – litt saktere

Kranbilene har vært i bruk siden i vår og erfaringene er gode. For å kunne brukes kreves det 63 Amp industrikontakt. Det finnes de fleste steder. Men det kreves også oppgradert nett til NT 400 volt. Erfaringene til nå viser at kranbilen med strømaggregat har samme løftekapasitet, men alle funksjonene går litt saktere.

– Vi er likevel fornøyde med innkjøpet. Det er viktig å teste ut i praksis for å bidra til å utvikle de langsiktige utslippsfrie løsningene, påpeker Solhjem.