Øker prisene for ledsagertjeneste ved spesialtransport

Kjøretøy som er tyngre enn hva en bro tåler, skal ha ledsager fra Statens vegvesen. Nå økes takstene for denne tjenesten.

– Ledsagertjenesten skal drives etter selvkostprinsippet, og satsene skal derfor justeres hvert år. Prisene har ikke blitt endret siden april 2022, så nå må vi justere noe opp fordi inntektene har ligget 40 prosent lavere enn kostnadene. Det er særlig ved kvelds- og nattarbeid vi har hatt underdekning, og derfor øker disse takstene mest. De øvrige takstene er økt i takt med generell prisstigning, sier seksjonssjef Rudi Malmo i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Minsteprisen for ledsagertjeneste øker fra 1600 til 2300 kroner.

Annonse

Satsene for ventetid og saktegående transporter øker med 300 kroner, til 1700 per time.

Bompenger og fergekostnader kommer i tillegg og faktureres direkte.

Her finner du alle satsene for ledsagertjenesten

Her finnes også informasjon om veinettet og hvilke kjøretøy som kan kjøre hvor, og hvordan man søker om dispensasjon for spesialtransport.