Nytt fagbrev: Fundamenteringsarbeider

Fundamentering er en sentral og kritisk del av ethvert utbyggingsprosjekt. Snart kan man endelig få fagbrev som fundamenteringsarbeider. Vg3 fundamenteringsfaget er nytt lærefag fra høsten 2024.

Det har lenge vært et ønske i anleggsbransjen å få etablert et eget fundamenteringsfag. Ikke minst har Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) vært en sentral aktør i dette arbeidet. Fra høsten 2024 er det nye faget altså en realitet.

En gledens dag

– Dette er en gledens dag, sier fagsjef i MEF, Einar Østhassel, som også er med i MEFs eget fundamenteringsutvalg.

Annonse

– Det er jo et viktig fagfelt, som opp gjennom årene har falt litt mellom flere stoler. Man kan virkelig spørre seg hvorfor man ikke har ikke fått en offentlig godkjent fagutdanning tidligere. Men nå er det altså endelig på plass. Dette er en stor nyhet for mange bedrifter der ute og for bransjen som helhet, sier han.

Fagbrev for å vaske – ikke for å fundamentere

– Fundamenteringsfaget vil øke kompetansen og anseelsen til alle som jobber i bransjen. I tillegg er det viktig med tanke på rekruttering, sier Stig Eriksen i Geo Fundamentering og Bergboring, også han medlem i MEFs fundamenteringsutvalg.

Læreplanen i Vg3 fundamenteringsfaget, som nå er godkjent, har blitt utarbeidet av Snorre Berget (t.v.) og Stig Eriksen (t.h.), i tillegg til MEFs Einar Østhassel. (Foto: MEF)

– Vi jobber jo innenfor et veldig viktig fagområde. Vi fundamenterer broer, store konstruksjoner og bygninger, og det er viktig for samfunnet at det gjøres riktig og ordentlig. Det finnes fagbrev for det meste i samfunnet. Blant annet er det et eget fagbrev for renholdere. Så man må eksempelvis kanskje ha fagbrev for å rengjøre gulvet i et stort bygg, men de som fundamenterer disse store byggene har altså – inntil nå – vært ufaglært, sier han.

– Nå gjelder det for de ulike firmaene der ute å motivere sine ansatte til å ta fagbrev. Og ikke minst bruke dette i forbindelse med rekruttering til bransjen.

Økt behov for faglært arbeidskraft

Utdanningsdirektoratet skriver på sine nettsider at etter hvert som utbyggingstakten i bygg- og anleggssektoren har økt, har det medført et økt behov for faglært arbeidskraft og rekruttering til denne sektoren. Samtidig har behovet for å kunne utføre og dokumentere arbeidet i henhold til faglige kvalitetskrav blitt skjerpet. Videre har ulykker forårsaket av svikt i grunnforhold bidratt til en økt bevissthet rundt behovet for fagkunnskap i alle ledd i forbindelse med grunnarbeider.

Læreplan

Einar Østhassel, fagsjef Brønn- og spesialboring i MEF. (Foto: MEF)

Einar Østhassel, fagsjef Brønn- og spesialboring i MEF. (Foto: MEF)

Læreplanen i Vg3 fundamenteringsfaget, som nå er godkjent, har blitt utarbeidet av nettopp Stig Eriksen og Einar Østhassel, samt Snorre Berget i Keller AS. Ifølge læreplanen handler fundamenteringsfaget om å pele, bore, ramme ned, spunte og forankre med avstivingssystemer. Faget skal sette lærlingene i stand til å sikre nærliggende eiendom og infrastruktur og det ytre miljøet. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan bruke spesialmaskiner og velge kostnadseffektive løsninger som fremmer miljøhensyn og ressursutnyttelse.

Fagprøven

Foruten lærlinger som kommer via skolen fra og med høsten 2024, vil det sannsynligvis komme et betydelig antall eldre arbeidstakere som forhåpentligvis er godt motivert for å formalisere sin realkompetanse i form av et fagbrev som voksenkandidat. Alle som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må i forkant av fagprøven ha bestått en fem timers skriftlig eksamen laget ut fra læreplanen i faget. Vg3 Fundamenteringsfaget bygger på Vg2 Anleggsteknikk. Den praktiske fagprøven skal gjennomføres over minst tre virkedager.