Lyser ut ny E39-kontrakt i Trøndelag

Statens vegvesen lyser ut konkurranse om bygging av ny E39 mellom Stormyra-Staurset i Heim kommune.

Statens vegvesen bygger i perioden 2020 til 2026 tre nye parseller på E39 mellom Betna og Stormyra. Det er tredje parsell, mellom Stormyra og Staurset, som nå blir lyst ut.

– Når alle de tre delstrekningene er fullførte, vil det bli en samanhengande god europaveistandard på hele denne delen av E39. Nå lyser vi ut tredje og siste parsell, og ser fram til dialogen med markedet, sier Odd Helge Innerdal, prosjektleder i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Annonse

Når E39 Betna-Stormyra står ferdig vil reiseavstanden bli fem kilometer kortere, reisetida går ned med sju minutter, og trafikantene på strekningen får en tryggere hverdag, skriver Veivesenet.

Kontrakt med forhandling

Arbeidet blir lyst ut som en utførelsesentreprise, og prosessen blir gjennomført som innkjøp med prekvalifisering og forhandling.

Påmeldingsfristen for entreprenørene er 4. desember. Forhandlinger vil foregå gjennom vinteren, med mål om å signere kontrakt i mars 2024.

10,6 km tofelts vei

Kontraktsarbeidet omfatter i hovedsak bygging av ca. 10,6 kilometer ny tofelts E39, med fartsgrense 80/90 kilometer i timen. Sju betongkonstruksjoner, et nytt veikryss mot fylkesvei 680, et T-kryss med tilhørende avkjøringer, sideveier og landbruksveier er også en del av kontrakten.

Store deler av strekningen går langs eksisterende vei, med delvis sidebratt terreng.

Arbeidet skal gjennomføres i perioden april 2024 til september 2026.