Innføring av vinteraksellast i Troms og Finnmark

Fra og med mandag 13. november innføres vinteraksellast på et utvalg av fylkesveier i Troms og Finnmark fylke, samt et utvalg av kommunale veier i Balsfjord kommune.

Vinteraksellast innebærer at det er større tillatt aksellast på enkelte veier om vinteren fordi veien tåler mer belastning når det er tele i veioverbygningen.

Vinteraksellasten gjelder normalt frem til teleløsningen begynner om våren, men kan bli opphevet på kort varsel ved en eventuell langvarig mildværsperiode. I slike perioder må transportørene følge godt med i media eller hente informasjon fra veitrafikksentralene. Opphevingen blir kunngjort, og transportørene plikter å holde seg orientert. Dette skriver Troms og Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

Annonse

En stor andel av fylkesveier og kommunale veier har for dårlig generell bæreevne til at tungtransport kan kjøre med fulle lass. Dette har både et økonomisk og et miljømessig aspekt, siden det må kjøres flere turer. I perioder med nok frostmengde og tele i veien har disse veiene god nok bæreevne til at normal aksellast på 10 tonn kan tillates, heter det i meldingen.

Som et resultat av en innfrysingsperiode i høst ser vi ut fra telegrensemålere i vegene at telen er mellom 40 og 70 cm dyp. Når det i tillegg er et stabilt langtidsvarsel med frost kan det forsvares å innføre vinteraksellast.

For å utnytte veienes bæreevne i denne perioden kan det innføres vinteraksellast på 245 km fylkesvei i Troms og 48 km kommunal vei i Balsfjord kommune fra mandag 13. november 2023.

Vinteraksellast kan bli opphevet på kort varsel dersom forholdene tilsier det.