Holdningsskapende samling for lærlingene

Selskapene i Green Landscaping Group satser stort på lærlinger, og tidligere denne høsten var alle lærlingene i Norge på en felles to dagers samling med både faglig og sosialt innhold.

– Lærlinger er en viktig ressurs for samfunnet. De skal bli dyktige fagarbeidere og ledere som skal bygge fremtidens Norge. Selskapene i Green ønsker å satse på lærlinger, og igjennom dette arbeidet tiltrekke seg og utvikle de beste talentene. For å få til dette må selskapene være attraktive og kunne tilby et godt læreløp, skriver Green Landscaping Group.

Tidligere denne høsten samlet Green Landscaping Group alle lærlingene i Norge til en felles to dagers samling på Troll Aktiv i Evje. Dette er tredje året på rad det gjennomføres en slik samling i Green sin regi.

Annonse

Holdninger

Hovedtemaet denne gangen var holdninger i arbeidslivet, men også utvikle relasjoner på tvers av selskapene. Agendaen var en god blanding faglig innhold og sosiale aktiviteter slik som gokartkjøring og rafting i Otra.

Ifølge selskapet har tilbakemeldingene vært utelukkende positive. Lærlingene har i etterkant av samlingen evaluert innholdet og trekker spesielt frem innlegget til «Rus og Rolex» – historien om en narkoman i hvit snipp som skal ha gjort stort inntrykk.

50 lærlinger

Green Landscaping Group Norge har til sammen 50 lærlinger fordelt på selskapene Akershusgartneren, Aktiv Veidrift, Braathen Landskapsentreprenør, EF Drift, Gast entreprenør, Glenn Syvertsen AS, H & K Sandnes, Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør, Hadeland Maskindrift, Hermansen Maskin, H T Vike, OK Hage og Oveland Utemiljø.

Ifølge selskapene i Green, er de ikke i tvil om at konseptet vil høste frukter og at alt handler om å tiltrekke seg unge mennesker som er interessert i faget, og gi dem lærling og muligheten til å bygge en karriere.

Green Landscaping Group er et svensk børsnotert industriselskap som har sin aktivitet i Sverige, Norge, Finland, Litauen og Tyskland.