Drivstoff-fusjon skal styrke kundetilbudet i Trøndelag

Trøndelag Diesel AS og DRIV energi Midt-Norge AS kunngjør fusjon, som vil tre i kraft 1. desember 2023.

Sammenslåingen markerer starten på et nytt kapittel for selskapene.

– Fusjonen er hovedsakelig motivert av et felles ønske om å bli en enda sterkere aktør for kunder i Midt-Norge, sier daglig leder Jan Håvard Hastadklev i Trøndelag Diesel i en pressemelding.

Annonse

– Det er viktig for oss å beholde lokalkunnskapen i hele regionen, sier han.

Samlet sett vil de to selskapene representere en omsetning på rundt 700 millioner kroner i 2023. Resultatet av fusjonen vil være en betydelig økning i distribusjonskraften, ifølge meldingen. Fusjonen vil også gi tilgang til drivstoff fra hele 30 DRIV-stasjoner i regionen og ytterligere 60 DRIV-stasjoner på Østlandet. Drivstoffkjeden inngår i et samarbeid med Agder og Jæren Olje på Sør- og Vestlandet. Til sammen tilbys rundt 160 selvbetjente drivstoffstasjoner, med lokal tilhørighet i Distrikts-Norge.

Begge selskaper jobber mot bedriftsmarkedet med fossile og fornybare produkter. Typiske kunder er transportører, entreprenører, landbruket, storindustri og offentlig sektor.
Privatmarkedet blir en økt felles satsning via det brede nettet av selvbetjente drivstoffstasjoner.

– Det nye samarbeidet vil styrke vår posisjon som en ledende aktør innen energi- og drivstoffløsninger i Midt-Norge, sier daglig leder Geir Finseth i DRIV energi Midt-Norge. Vi vil tilby flere kontaktpunkter med markedet for å imøtekomme nåværende behov og skape bærekraftige løsninger for fremtiden, sier han.

De to samarbeidende selskapene vil fortsette å operere under sine eksisterende firmanavn, med en gradvis overgang for Trøndelag Diesel inn i DRIV-merkevaren.

– Alle medarbeidere i selskapene blir med på veien videre, sier ledelsen i Trøndelag Diesel og DRIV energi Midt-Norge. De ansattes erfaring, kompetanse og engasjement for kundetilfredshet vil være nøkkelen til vår felles suksess.