Søker teknisk samarbeidspartner for Stad skipstunnel

Kystverket lyser ut en konkurranse for å inngå en ny rammeavtale med et rådgiverfirma for byggingen av Stad skipstunnel.

– Den som får avtalen vil bli en viktig teknisk samarbeidspartner i alt arbeid med å få anskaffet og bygget Stad skipstunnel, sier prosjektleder Terje Skjeppestad, i en pressemelding fra Kystverket.

Kystverket har fått i oppdrag å bygge Stad skipstunnel, verdens første fullskala skipstunnel. Selve byggeprosjektet skal utføres av en hovedentreprenør gjennom en totalentreprise. Det skal lyses ut i 2024 og det kan bli byggestart i 2025.

Annonse

Skal bidra i alle faser

– Vi søker nå en rådgiver og samarbeidspartner som skal hjelpe oss med dette arbeidet. Vår nye samarbeidspartner blir med oss frem til tunnelen er ferdig bygget, altså både med forberedende arbeider og i tilbuds-, prosjekterings-, bygge- og avslutningsfasen., sier prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Skjeppestad.

Den tekniske samarbeidspartneren vil komplettere Kystverkets eget prosjektteam, som i dag består av 10 ansatte.

– Vi ser for oss at prosjektorganisasjonen vil bli en del større når vi skal i gang med selve byggingen av skipstunnelen, enten via faste ansettelser, innleie og/eller innleie via denne rammeavtalen, sier Skjeppestad.

Annonse

Kontraktsverdi

Verdien på konkurransen og avtalen som nå er kunngjort i Doffin er estimert til 30-90 millioner kroner, og ved utløsning av opsjon på innleie er det satt et maksimal verdi på 150 millioner kroner.

Rådgivningsfirmaet skal bistå prosjekt Stad skipstunnel med ingeniørarbeid innenfor alle nødvendige tekniske fag. Særskilte fag som Kystverket vurderer som viktige er geoteknikk, geologi, konstruksjoner, tekniske installasjoner, korrosjon og HMS.

Prosjektleder Skjeppestad tror ikke det vil være vanskelig å finne en kontraktspartner som vil samarbeide med Kystverket om Stad skipstunnel.

– Vi opplever stor interesse rundt verdens første skipstunnel. Dette er et spektakulært prosjekt, både i norsk og internasjonal målestokk, så vi antar at det er en del rådgivningsfirmaer som ønsker å bidra inn i dette, sier Terje Skjeppestad.

Fakta:

Kystverket har fått i oppdrag å bygge Stad skipstunnel, verdens første fullskala skipstunnel. Selve byggeprosjektet skal utføres av en hovedentreprenør gjennom en totalentreprise. Det skal lyses ut i 2024 og det kan bli byggestart i 2025.

Målsettingen med prosjekt Stad skipstunnel er å forbedre fremkommelighet og sikkerhet for sjøtransport forbi Stad, trolig det mest værutsatte og farligste havstykket langs norskekysten. I tillegg skal prosjektet optimaliseres for å hente ut andre nyttegevinster.

Skipstunnelen skal bygges der Stad-halvøya er på det smaleste, mellom Moldefjorden og Kjødepollen, i Vanylvsfjorden. Tunnelen blir 1,7 kilometer lang (2,2 km med entringsområder), 50 meter høy og med en bredde på 36 meter − som betyr at fartøy opp til størrelsen på Kystruten/Hurtigruten vil kunne få en sikker seilas forbi Stadlandet.

Kystverket er en transportetat som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet.