Nedsprengt bro skal gjenbrukes

I august ble Bjørum sag bro på E16 i Bærum sprengt ned. Nå er broa knust opp og massene klare for gjenbruk.

Skanska har engasjert AF Decom som underentreprenør til å rive broa, knuse og sortere masser og rydde opp etter gamlebroa over Isielva. Det skjer i forbindelse med byggingen av ny fire felts E16 mellom Sandvika og Sollihøgda på strekningen Bjørum-Skaret.

Kort levetid

Bjørum sag bro var en spennarmert bjelke-plate bro fra 2008-09 med massivt tverrsnitt i fire spenn med total brolengde 129 meter og største spenn på 36 meter.

Annonse

Rivemassene etter den nedsprengte broa består i hovedsak av betong og jern/stål.

Bit for bit sorteres massene i ulike fragmenter i containere for senere gjenbruk. (Foto: John Kjeken)

Bit for bit sorteres massene i ulike fragmenter i containere for senere gjenbruk. (Foto: John Kjeken)

Smeltes og gjenbrukes

Den rene betongen blir knust til passende størrelse og gjenbrukt i Kolsåsbakken der de har behov for masser. En mindre andel forurenset betong blir levert til godkjent mottak. Spennarmering og slakkarmering sorteres ut og sendes til mottak for omsmelting til nytt stål.

Se sprengning av broa:

Bærekraft i praksis

Rekkverk, lysmaster og lignende går til gjenvinning og omsmelting til nytt stål. Asfalten fra brodekket skal knuses og benyttes på ny hovedvei i prosjektet.

Arbeidet med knusing, sortering, bortkjøring og opprydding har tatt en måned og er nå på det nærmeste ferdig.

Istandsetting i 2025

– Området er innenfor anleggsområdet til E16 Bjørum – Skaret, og skal restaureres og istandsettes når prosjektet er ferdig i 2025. Det blir en del av arbeidene med å istandsette Isielva etter at rørene i bekkelukkingen er ferdig, forteller ytre miljøkoordinator Ida Viddal Vartdal, i en pressemelding.

Slik så broa fra 2008 ut, 129 meter lang og fire spenn. (Foto: Statens vegvesen)

Slik så broa fra 2008 ut, 129 meter lang og fire spenn. (Foto: Statens vegvesen)