Nedsatt fartsgrense på nordnorske broer

Statens vegvesen har satt ned fartsgrensen til 50 kilometer i timen på ti broer i Nord-Norge, for å øke trafikksikkerheten.

Dette er broer hvor det er behov for å skifte rekkverksstolper. Nedsatt fart i broområdet reduserer faren for trafikkuhell, og vil også begrense konsekvensene dersom det skjer en ulykke. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Økt sikkerhet

– Det er ingen problemer med bæreevnen på broene, men vi har avdekket at rekkverkene har skader eller mangler som gjør at de ikke fyller sin funksjon hvis det skjer en ulykke på brua. For å bedre trafikksikkerheten inntil rekkverkene er reparert, setter vi ned fartsgrensen i en periode, sier konstituert seksjonsleder Thea Eriksen i Statens vegvesen, i meldingen.

Annonse

Fartsgrensen er satt ned, og broene er skiltet med farevarsel og «Rekkverk mangler». På sensommeren i år gjelder dette ti broer på riksvegene i Nord-Norge (se liste lenger ned i saken).

Skadene på rekkverket kan skyldes påkjørsel eller rust og avskalling. Flertallet av broene er bygd i årene 1955 til 1960, mens den yngste er fra 1992.

Alle skal utbedres

De ordinære fartsgrensene på de aktuelle vegstrekningene varierer mellom 60 og 90 kilometer i timen. På noen av broene er det gjennomført midlertidige sikringstiltak.

Det varierer hvor raskt Veivesenet får reparert rekkverkene på broene. I flere tilfeller er det snakk om enkel utskifting av stolper på rekkverket, og to av de ti broene er nylig ferdig reparert.

Flere gjøres ferdig i løpet av høsten. Andre igjen har behov for større vedlikehold.

På fire av broene er man nødt til å skifte ut kantdragere og hele rekkverket. Dette er et mer omfattende og kostbart arbeid, som krever planlegging, prosjektering og anbud. Målet er å få gjennomført dette arbeidet i løpet av 2024.

Vis respekt for skiltene

Seksjonslederen ber trafikantene om å respektere skiltingen og være ekstra oppmerksom.

– Når det står «Rekkverk mangler» og du ser at det er rekkverk på broa, så bryr du deg kanskje ikke om skiltingen. Men vi har redusert hastigheten over broene for at du skal kunne kjøre trygt.

Alle de vel 6000 broene på norske riksveier inspiseres jevnlig av Statens vegvesen.

– Når vi gjør funn på broinspeksjonene, så innfører vi tiltak fortløpende. Sikkerhet kommer alltid først, sier Thea Eriksen.

Disse broene har nedsatt fart og fareskilt

Fylke Kommune Bro  Vei
Nordland Lødingen Storelv E6
Nordland Sørfold Storelva Kulvert E6
Troms og Finnmark Storfjord Skibotn E6
Troms og Finnmark Storfjord Skaiden E6
Troms og Finnmark Harstad Sørvik Midtre Rv. 83
Troms og Finnmark Kåfjord Innerelva E6
Troms og Finnmark Tromsø Kalvebakken E8
Troms og Finnmark Porsanger Andersbekken E6
Troms og Finnmark Alta Sørelv E6
Troms og Finnmark Alta Kløftan E45