Første elektriske brøytebil fra Scania

Veidekke AS er først med BEV-lastebil som skal brukes til brøyting med sin nye Scania 25P.

Veidekke startet 1. september på en ny driftskontrakt for de neste fem årene på riks- og Europaveiene i Vestfold og Telemark. Denne kontrakten er definert som en utviklingskontrakt hvor mye løsninger og teknologi kan prøves ut.

Der skal de bruke den nye BEV-lastebilen (batterielektriske lastebil) for å høste erfaringer og kunnskap om hvordan en elektrisk lastebil faktisk virker på vintervedlikehold.

Annonse

Den nye elektriske Scania 25P krokbilen er bygd for å kunne brukes på alle typer veivedlikehold. Den har brøyteplate i front, og det er hydraulikk for strøer, sette brøytestikker og kranflak for å nevne noe.

– Det er veldig mange som synser mye om brøyting og elektrisk lastebil. Det er ingen som faktisk har prøvd. Derfor vil vi prøve å finne ut hvor mye ekstra energi det går når plogen settes i bakken og fylles med snø, sier Anders Skredshol, maskinansvarlig i drifts- og vedlikeholdsavdelingen til Veidekke, i en pressemelding.

Hadde bestilt

Den batterielektriske Scaniaen hadde Veidekke bestilt lenge før de fikk tildelt Vestfold og Telemark-kontrakten fra Statens vegvesen.

– At vi skal prøve og teste denne bilen på denne kontrakten har vi bli enige med byggherren om etter kontraktinngåelsen. Vi er takknemlige for at også Statens vegvesen vil være med å lære hvordan det faktisk fungerer. En særlig takk også til Tore Jan Hansen og Ingmar Ulvenes i SVV som har vært pådrivere for dette prosjektet, sier Anders Skredshol.

Maskinansvarlig i Veidekke Anders Skredshol overtok bilen fra selger Ståle Aas i Norsk Scania sammen med kollegaene Kai Røland og Bjørn Rødland. (Foto: Norsk Scania)

Maskinansvarlig i Veidekke Anders Skredshol overtok bilen fra selger Ståle Aas i Norsk Scania sammen med kollegaene Kai Røland og Bjørn Rødland. (Foto: Norsk Scania)

Tilpasset

Den nye Scania 25P’en skal ikke settes rett inn på å være hovedbrøytebilen i toget som brøyter E18 i de to fylkene. Veidekke vil ha en forsiktigere start hvor de skal prøve seg frem på mindre veier først.

De har valgt å utstyre bilen med en litt smalere og lettere plog enn det de andre brøytebilene på kontrakten vil gå med. Bilen er klargjort for å kunne bruke strøer, men til og begynne med vil den gå som en ren brøytebil.

– Mange skeptikere har stilt spørsmål om hvor langt du faktisk kan brøyte med dagens elektriske lastebiler. En faktor som taler til el-brøytebilens fordel er at farten under brøyting er betydelig lavere enn ved landeveiskjøring, og det øker rekkevidden. Nettopp slike ting er det Veidekke vil finne ut av.

Multibil

Det er svenske Joab som har levert påbygget på den nye elektriske Veidekke-bilen. Krokpåbygget er Joabs EcoDrive LA 21. Dette er en standard krok med lavt energiforbruk som også brukes på dieselbiler og som er montert på flere BEV-er.

Det er også Joab som har levert den elektriske hydraulikkpumpen og styresystemet som forsyner både krokpåbygget og brøyteskjæret med olje.

Veidekke har spesialutstyr for å sette brøytestikker, og de har et kranflak som skal brukes på bilen. Til kranflaket har de også en tilpasset personkurv.

Det spesielle med denne krokløsningen er at selve pumpen er plassert inne i hydraulikktanken. Dermed er oljen i tanken med på å redusere støyen fra pumpen til omgivelsene. Dette er en løsning som Joab tror kan være en fordel for mange typer transporter hvor det er restriksjoner på støy.

Flere på gass

Til den nye kontrakten i Vestfold har Veidekke også kjøpt lastebiler på gass. Totalt er det fire biler som skal brukes, og to av dem skal kjøre på komprimert gass, mens de to siste skal kjøre på flytende biogass.

For fortløpende å kunne evaluerer bruken og driften av den batterielektriske brøytebilen er det satt ned en gruppe. Der er selvfølgelig Veidekke med sammen Statens vegvesen og leverandørene Scania og Joab.