Du som håndterer eksplosiver har et ansvar!

Hver dag håndteres store mengder eksplosiver i Norge. Håndteringen er strengt regulert for å unngå uhell, og for at eksplosiver ikke skal komme ut av den lovlige håndteringskjeden.

Forhåpentligvis har du håndtert eksplosiver i mange år uten at noe har skjedd, men la ikke det bli en sovepute. Det skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Direktoratet skriver videre:

Vi i DSB er myndighet for sivil håndtering av eksplosiver og forventer at alle som jobber med eksplosiver følger med på samfunnsutviklingen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt og vurderer hva dette betyr for deg og din virksomhet.

Annonse

Husk at eksplosiver, som er ditt arbeidsverktøy, er attraktivt for kriminelle. Arbeidet med å forhindre at eksplosiver kommer på avveie tar aldri slutt. Du må hele tiden vurdere om du har gjort det som er nødvendig for at eksplosivene ikke skal komme på avveie og havne i urette hender. Dette skal ligge i ryggraden på alle som håndterer eksplosiver.

Vi har derfor utarbeidet noen spørsmål som vi håper kan være til hjelp for deg i denne vurderingen.

Til deg som driver handel med eksplosiver:

 • Hvordan vet du at det er rett mottaker av eksplosivene?
 • Sjekker du før hver overlevering at ervervstillatelsen fortsatt er gyldig?
 • Vil du reagere dersom du blir bedt om å levere eksplosivene på et uvanlig sted og tidspunkt?
 • Har du kontroll på nøklene til eksplosivlageret og hvem som har tilgang til dem?
 • Hvilken sjekk gjør du ved nyansettelser?
 • Hvor godt kjenner du transportør og deres sjåfører?

Til deg som oppbevarer eksplosiver:

 • Hvor lenge er det siden du sjekket at alarmen på lageret ditt virker?
 • Hva gjør du når alarmen går?
 • Har du kontroll på nøklene til eksplosivlageret og hvem som har tilgang til dem?
 • Hvor raskt vil du oppdage om noe er borte fra beholdningen din?
 • Hva gjør du av kontrolltiltak før du låser opp lageret om morgenen?

 Til deg som bruker eksplosiver:

 • Vil du reagere dersom du blir bedt om å utføre et arbeid på et uvanlig sted og tidspunkt?
 • Hvilke vurderinger gjør du før du plasserer eksplosivene på anleggsplassen?
 • Hvor lang tid vil det gå før du oppdager om noen fjerner eksplosiver fra tilhengeren din?
 • Hvem har kontroll på nøklene?
 • Hvor raskt vil du oppdage om eksplosiver blir borte fra anleggsplassen?
 • Vil du merke om en uvedkommende tar seg inn på anleggsplassen?

Hadde du gjort det som var nødvendig for å forhindre at eksplosivene dine kommer på avveie? Er det noe du bør endre på?

Husk at du har et ansvar for at eksplosiver ikke kommer på avveie.

Se også DSBs film «sikring ved bruk av eksplosiver under: