Skole-NM 2024 avlyses

Endring i tilskudd fra Kunnskapsdepartementet har dramatiske konsekvenser for WorldSkills Norways aktiviteter, og har allerede medført at Skole-NM for 2024 blir avlyst.

Fra og med 2024 oppretter Kunnskapsdepartementet en søknadsbasert tilskuddsordning, som var på høring frem til 15. oktober. På nåværende tidspunkt er det uklart om WorldSkills Norways aktiviteter vil komme inn under kriteriene i den nye tilskuddsordningen, noe som skaper stor usikkerhet for fremtidige arrangementer.

WorldSkills Norway har tidligere mottatt 4,1 millioner i grunntilskudd over Statsbudsjettet, for 2024 er WorldSkills Norway pr nå tildelt 1,9 millioner.

Annonse

– Selv om vi håper at ting vil falle på plass etter hvert, kan vi ikke ta risikoen med å iverksette Skole-NM. Vi har på nåværende tidspunkt ingen oversikt over hva den nye tilskuddsordningen vil kunne gi oss av tilskudd i 2024, eller om WorldSkills vil være søknadsberettiget i den nye forskriften. Dette medfører at vi må gjennomføre kutt aktivitet. Dette rammer blant annet Skole-NM 2024, sier daglig leder i WorldSkills Norway Bjørnar Valstad, i en melding på worldskills.no.

– Det er skikkelig trist at vi må gå til dette steget. Vi hadde håpet å få avklaring om vår finansiering slik at vi kunne unngå dette, men slik det er pr nå har vi rett og slett ikke noe valg da vi pr nå ikke har økonomi til å gjennomføre mesterskapet.

WorldSkills Norway er prosjekteier for Skole-NM som arrangeres sammen med fylkeskommunene. WorldSkills Norway har bidratt med finansiering i form av arrangementstilskudd til skolene, arrangørmateriell og premier.

Daglig leder i WorldSkills Norway Bjørnar Valstad (t.h.) i møte med statsminister Jonas Gahr Støre under Yrkes-NM 2022 i Kristiansand. (Foto: WorldSkills Norway)

Daglig leder i WorldSkills Norway Bjørnar Valstad (t.h.) i møte med statsminister Jonas Gahr Støre under Yrkes-NM 2022 i Kristiansand. (Foto: WorldSkills Norway)

Les også: Norges beste skoleelev

Bygger fagstolthet

Skole-NM har blitt et viktig verktøy i fag- og yrkesopplæringen, og er en pedagogisk metode som bygger fagstolthet, motivasjon og mestringsglede hos yrkesfagelever. Skole-NM har også blitt en viktig arena for å synliggjøre yrkesfagene, og å bygge nettverk mellom skoler, opplærings-kontor, bransjer og næringsliv. Skole-NM har økende interesse fra elever og lærere og i 2023 ble det arrangert finaler i 37 fag.

– Vi i WorldSkills Norway synes at det er forferdelig trist å måtte avlyse mesterskapet, men når WorldSkills Norway for 2024 ikke kan garantere støtte til arrangørskolene faller grunnlaget for å gjennomføre mesterskapet bort. Fylkene hadde ingen mulighet til å kompensere for dette, og det var derfor enighet om at avlysning var eneste løsning for 2024. WorldSkills Norway vil sammen med fylkene planlegge for å arrangere Skole-NM igjen i 2025, forutsatt at sentral finansiering kommer på plass, sier Valstad.

Stortingsrepresentant Margret Hagerup (H). (Foto: Stortinget)

Stortingsrepresentant Margret Hagerup (H). (Foto: Stortinget)

Klart innenfor

Stortingsrepresentant Margret Hagerup (H) har nylig rettet søkelyset mot den usikre finansieringen av WorldSkills Norway ved å stille et direkte spørsmål til Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (A), skriver worldskills.no.

Hagerups hovedspørsmål var: «Vil statsråden sikre fortsatt finansiell støtte til WorldSkills, og vurdere å øremerke midlene slik at Skole-NM kan gjennomføres i 2024?»

Kunnskapsministeren: – Klart innenfor formålet

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har svart ved å referere til en nylig høringsrunde angående en ny finansieringsordning:

– Vi sikter mot å fastsette den nye ordningen og kunngjøre midlene til høsten. Dette vil sørge for at beslutninger om støtte kan tas før ordningen trer i kraft 1. juli 2024. WorldSkills Norway passer godt inn under målene med denne nye ordningen, som blant annet vil styrke praktisk læring og yrkesfaglig interesse.

– Kunnskapsdepartementet har merket seg at WorldSkills Norway er negative til omleggingen av grunntilskuddet til en søknadsbasert ordning, og at dette begrunnes med at organisasjonen ikke er registrert i Frivillighetsregisteret. Det er mange lignende organisasjoner som er medlem av frivillighetsregisteret, og det er etter det departementet kjenner til ingen grunn til at ikke også WorldSkills kan registrere seg.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap). (Foto: Regjeringen)

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap). (Foto: Regjeringen)

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun svarer videre at:

– Jeg er for øvrig enig i at WorldSkills Norways aktiviteter, som skole-NM, er viktige bidrag til motivasjon og mestringsglede i fag- og yrkesopplæringen. Jeg mener det skal være mulig å finne løsninger for videre finansiering av organisasjonens aktiviteter selv om grunntilskuddet legges om til en søknadsbasert ordning fra høsten 2024.

Må avlyse

Daglig leder Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway oppsummerer kunnskapsministerens svar i tre punkter:

  1. Det er usikkert om WorldSkills Norway kan registreres i Frivillighetsregisteret

– Vi leser hva kunnskapsministeren svarer, men vår vurdering er at det er stor usikkerhet om WorldSkills Norway vil kvalifisere for den nye ordningen så lenge vi ikke er en organisasjon som er basert på frivillighet. Vi har vært tydelige på dette i vårt høringssvar opp mot den nye ordningen, så får vi se videre hva som skjer.

  1. Ingen vei utenom å avlyse Skole-NM 2024

– Vi har fått tilsagn om støtte for første halvår 2024, men hva det blir for resten av året er fortsatt usikker. Den foreslåtte overgangen til en søknadsbasert ordning gir oss utfordringer opp mot Skole-NM i april 2024.  Skole-NM krever en tidlig start i planleggingen, nesten et år i forveien. Uten klare garantier for finansiering, risikerer vi å ta på oss store økonomiske byrder uten sikkerhet. For oss er det derfor ingen annen mulighet enn å avlyse dette arrangementet, spesielt med tanke på timingen midt i budsjettåret.

  1. WorldSkills Norway kan ikke opprettholde alle aktiviteter med 4 millioner i statsstøtte

– WorldSkills Norway arrangerer ikke bare årlig et Skole-NM for elever i den videregående skole. Vi arrangerer også Yrkes-NM for lærlinger og unge fagarbeidere. På toppen av dette har vi også ansvaret for det norske Yrkeslandslaget som deltar i Yrkes-EM og Yrkes-VM.

– Vi har i lengre tid gjort Kunnskapsdepartementet oppmerksom på at vi ikke klarer å løse vårt oppdrag med dagens støtte. Nå har vi kun fått tilsagn om halvparten av dette for 2024, og med stor usikkerhet om hvor mye mer vi kan få.

Søker støtte hos privat næringsliv

– Vårt arbeid spiller en kritisk rolle i å fremme yrkesutdanning i Norge, og vi trenger trygghet i finansieringen for å kunne planlegge og gjennomføre våre aktiviteter, sier daglig leder Bjørnar Valstad.

– Vi jobber målrettet med å søke om økonomisk støtte fra næringslivet gjennom sponsorprogrammet til WorldSkills Norway, men vi er uansett avhengig av fortsatt solid støtte fra staten for å kunne fylle oppdraget.

– WorldSkills Norway er en del av en internasjonal WorldSkills-organisasjon, hvor medlemskapet forutsetter at man har støtte fra landets myndigheter. Vi ser at våre nordiske søsterorganisasjoner i både Danmark og Sverige får betydelig økonomisk støtte fra staten, og vi håper på tilsvarende støtte fra norske myndigheter, avslutter Valstad.