Skal holde veiene i Finnmark åpne og trygge

Ingen andre land i verden holder veier åpne hele året så langt mot nord, ifølge Statens vegvesen. Nå er Mesta og Gagama Elektro klare for ny innsats på riksveiene i Finnmark i fem nye år.

Fra 1. september i år og fem år framover skal Mesta drifte over 500 kilometer riksvei i Øst-Finnmark. Entreprenøren får ansvar for å brøyte, strø og tine stikkrenner om vinteren og for renhold, grøntarealer og rasteplasser om sommeren. I tillegg kommer løpende vedlikehold, som reparasjon av rekkverk, fjerning av fjellnabber, utskifting av stikkrenner og grøfterensk.

Regionreformen gjennomført

Kontrakten er på 443 millioner kroner (eks. mva.) og omfatter E6 fra Karasjok til Kirkenes, E75 til Vardø og E105 til grensa mot Russland.

Annonse

Med den nye kontrakten er regionreformen gjennomført for praktisk talt hele veinettet. Før 2020 hadde Statens vegvesen ansvar for drift og vedlikehold av både riks- og fylkesveier, men som følge av regionreformen har fylkeskommunene overtatt det daglige og fulle ansvaret for fylkesveiene. Felleskontraktene er faset gradvis ut, og med den nye riksveikontrakten i Øst-Finnmark, er det bare Indre Troms og to steder på Sørlandet som fortsatt har felles drift av riksvei og fylkesvei.

I tillegg er det noen steder hvor Statens vegvesen og fylkeskommunen har blitt enige om at det er rasjonelt og klimavennlig med avtaler på tvers av veieiere. I denne kontrakten gjelder dette blant annet sentrumsområder og flyplassveier i Vardø, Vadsø og Sør-Varanger.

Fortsatt samarbeid

– Vi ser fram til fortsatt godt samarbeid med Mesta. Sammen skal vi gjøre alt vi kan for at riksveiene i Finnmark skal være mest mulig trafikksikre og åpne, også i krevende vinterperioder, sier byggeleder Per Marius Øyen Pedersen i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Mesta har om lag 20 egne ansatte på kontrakten, i tillegg til at fem lokale underentreprenører er engasjert.

– Maskinene og folkene våre står klare til å drifte veiene videre. Vi har lang erfaring fra Øst-Finnmark og er gode på vinterdrift. Noen nye maskiner er investert også for denne kontrakten, blant annet lastebiler, ny høvel og fres. Nå inkluderer vi ny teknologi i all drift for å optimalisere og drive mest mulig effektivt og bærekraftig, sier prosjektleder Thomas Opdahl.

Lyspunkter på vegen

Hammerfest-bedriften Gagama Elektro får ansvaret for de elektriske anleggene på riksveiene i hele Finnmark, med unntak av Alta-området og Kautokeino. De skal blant annet sørge for lyset i 2700 lyspunkter og at de elektriske anleggene i tunneler, værstasjoner, trafikkregistreringer, værkameraer og høyfjellsbommer fungerer som de skal.

Gagama Elektro har driftet de elektriske anleggene i Vest-Finnmark de fem siste årene, men overtar nå hele Finnmark. Mellom 6 og 14 personer vil være engasjert i veidriften i Finnmark til enhver tid. Kontraktsummen er på 65 millioner kroner.

– Kontrakten er kjempeviktig for oss, og gir trygghet for de ansatte i mange år framover. Vi er stolte av å ha vunnet kontrakten, sier prosjektleder Runar Gamst Dalvik i Gagama Elektro. Han gleder seg spesielt til at bedriften får ansvaret for det særpregede lysanlegget på nye Tana bru.

 • Fakta om Statens vegvesens driftskontrakter 

  • All drift og vedlikehold av riksveier utføres av private entreprenører på oppdrag fra Statens vegvesen. Slik har det vært siden 2003.
  • Fram til regionreformen trådte i kraft i 2020 var driftskontraktene felles for statlige og fylkeskommunale veier. Etter reformen har Statens vegvesen bare ansvar for riksveiene, og felleskontraktene er i ferd med å fases ut. Fra 1. september 2023 har Statens vegvesen 28 rene riksveikontrakter, mens 3 kontrakter er felles med fylkeskommuner.
  • Standard kontraktsperiode er fem år, med gjensidig opsjon på tre år.
  • Pris skal alltid vektes i tildelingen av kontrakter, men det er åpnet for kombinasjon med andre tildelingskriterier.
  • Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO2-utslipp.
  • Alle kontrakter skal ha miljøkrav og insentiver til innovasjon.