Ryddet opp etter «Hans»

Ekstremværet «Hans» rammet Viken med flere voldsomme flommer, og resulterte i flere ødelagte veier. På Hadeland bidro den lokale entreprenøren Åsmund Pettersen & sønn AS stort i arbeidet med å rydde opp etter flommen, og å bygge opp igjen ødelagte veier og infrastruktur.

Ekstremværet «Hans» viste krefter som få hadde forventet. Kraftig regnskyll førte til at elver og bekker oversvømte sine bredder, og flomvannet rev med seg trær, jord og alt som lå i veien. Lokale veier ble plutselig ødelagt av vannmassene, og flere veier ble oversvømt og stengt.

Det gikk ikke mange timene fra de store nedbørsmengdene satte inn, før lokale entreprenører var i full sving med å redde verdier og hindre ytterligere ødeleggelser.

Annonse
Henrik Jonassen, maskinfører hos Åsmund Pettersen & sønner AS, satte seg i Volvo EC250EL-graveren dagen etter at de verste nedbørsmengdene hadde gitt seg. Fire dager senere begynner han å nærme seg slutten på den skadede veien. (Foto: Njål Hagen)

Henrik Jonassen, maskinfører hos Åsmund Pettersen & sønn AS, satte seg i Volvo EC250EL-graveren dagen etter at de verste nedbørsmengdene hadde gitt seg. Fire dager senere begynner han å nærme seg slutten på den skadede veien. (Foto: Njål Hagen)

Gratis beredskap

Leiv Peter Blakstad, regionsjef i MEF region Øst, forteller at han ble kontaktet av beredskapsrådet i Innlandet fylke, hvor beskjeden var; «nå er det alarm», og med spørsmål om å sende over en oversikt over entreprenører i de berørte områdene.

– Det er første gang i min tid i MEF at vi er blitt kontaktet av fylket i forbindelse med en naturkatastrofe. Vi har veldig god oversikt over MEF-medlemmer, og det tok ikke lang tid før en lang liste med navn på entreprenører ble oversendt, sier Blakstad. Han berømmer innsatsen MEF-medlemmene har lagt ned både under og etter «Hans».

– Jeg vil også få referere til Aud Riseng, samferdselssjef i Innlandet fylke. Hun skrøt veldig av MEFs medlemmer, og deres evne til å snu seg rundt og være raskt på plass for å bidra i arbeidet, sier han.

– Det er MEF-medlemmer over alt, og under «Hans» fikk de virkelig vist seg frem. Men nå må ikke det offentlige glemme at dette er gratis beredskap, og for å opprettholde denne beredskapen må entreprenørene ha nok oppdrag i det daglige til å opprettholde en fornuftig drift, sier Blakstad.

Leiv Peter Blakstad, regionsjef i MEF region Øst, berømmer innsatsen MEF-medlemmene har lagt ned både under og etter «Hans». (Foto: Njål Hagen)

Leiv Peter Blakstad, regionsjef i MEF region Øst, berømmer innsatsen MEF-medlemmene har lagt ned både under og etter «Hans». (Foto: Njål Hagen)

Han håper ikke alle ekstrakostnadene rundt de store nedbørsmengdene vil berøre andre prosjekter, men foreløpig er det ikke besluttet hvor mye ekstra penger staten bidrar med til oppryddingsarbeidet.

– De store nedbørsmengdene som har kommet den senere tiden, viser at det også må bevilges mer penger til flomsikringstiltak i tiden fremover, sier Blakstad.

Maskinfører Robert Skoglund i Åsmund Pettersen & sønner AS, og hans nye Volvo EW160E, i gang med å rydde opp veibanen og grøfter på Kjølvegen i Brandbu. (Foto: Njål Hagen)

Maskinfører Robert Skoglund i Åsmund Pettersen & sønn AS, og hans nye Volvo EW160E, i gang med å rydde opp veibanen og grøfter på Kjølvegen i Brandbu. (Foto: Njål Hagen)

Lokal kunnskap

Blant entreprenørene som la til side alle andre oppdrag for å bistå i arbeidet, var Åsmund Pettersen & sønn AS.

Selskapet som holder til på Jevnaker i Viken, har vel 60 ansatte og tilsvarende antall maskiner, pluss flere lastebiler og traktorer. På kort tid rykket de ut med maskiner og mannskap for å bistå i arbeidet med sikring av verdier og oppbygging av skadede veier og øvrig infrastruktur.

Noen dager etter at nedbøren ga seg og flommen er på retur, tar vi turen til Hadeland for å se nærmere på skadene og oppryddingsarbeidet.

I Vennolumsvegen i Gran, møter vi på maskinfører Henrik Jonassen. På en strekning på nesten to kilometer, hvorav 1,2 var asfaltert og resten var grusvei, har han i fire dager jobbet med å bygge opp igjen vei og grøfter.

– Jeg har byttet flere stikkrenner og renset bekken for masser, og det er kjørt til ca. 400 m3 med masser for å få bygget opp igjen veien. Fortsatt er det ca. 15 husstander som er innesperret, sier Jonassen.

Han satte seg i Volvo EC250EL-graveren dagen etter at de verste nedbørsmengdene hadde gitt seg, og nå fire dager senere begynner han å nærme seg slutten på den skadede veien.

– Heldigvis har eksisterende vann- og avløpsrør og kabler klart seg bra, så det har vi sluppet å skifte ut, sier han.

Litt lengre nord, i Kjølvegen i Brandbu, treffer vi på en av de andre ansatte i firmaet som rydder opp etter «Hans».

Her er Robert Skoglund, i sin nye Volvo EW160E, i gang med å rydde opp i grøfter og veibanen på grusveien. Hjulgraveren med en to-akslet Weckman-henger kommer kjørende, mens Skoglund renser grøften og fyller hengeren mens han siger sakte nedover veien. Han forteller at regnvann har flommet over veien flere steder, men selve grusveien har klart seg bra.

Arne Olav Olsen (t.v.), enhetsleder samferdsel og park i Gran kommune, forklarer statsminister Jonas Gard Støre, olje- og energiminister Terje Aasland og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, om flommens ødeleggelser i kommunen, og om hvordan flomsikringen i Brandbu reddet området. (Foto: Njål Hagen)

Arne Olav Olsen (t.v.), enhetsleder samferdsel og park i Gran kommune, forklarer statsminister Jonas Gard Støre, olje- og energiminister Terje Aasland og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, om flommens ødeleggelser i kommunen, og om hvordan flomsikringen i Brandbu reddet området. (Foto: Njål Hagen)

Les også:

NVEs største kontrakt inngått med Anlegg Øst Entreprenør AS

Flomsikring hjelper

Brandbu sentrum har flere ganger vært utsatt for skadeflom. Høsten 2000 var det flom i Vigga, med store oversvømmelser i sentrum. Dette utløste at Gran kommune sendte søknad til NVE om bistand til flomsikring.

– Jobben med å sikre Brandbu sentrum mot flom har hatt et budsjett 130 millioner kroner, og er et av de største og mest komplekse sikringsprosjektene NVE har gjennomført, uttalte vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund, da prosjektet var ferdig i mai 2022.

Arbeidet i Brandbu har gitt NVE verdifull erfaring som tas med til fremtidige sikringsprosjekter. Flere lignende sentrumsområder i Norge er flomutsatt, og det er planlagt større flomsikringsprosjekter flere steder de neste årene.

– Vi driver fortsatt på med oppryddingsarbeidet etter flommene. I tillegg til «Hans» har vi hatt to påfølgende intensive nedbørsmengder, og vi har hatt 1000-årsflom i flere vassdrag, sier Arne Olav Olsen, enhetsleder samferdsel og park i Gran kommune, da vi prater med han et par uker senere.

Det var store skader på flere lokalveier rundt om på Hadeland. Her har vannmassene rasert flere hager og ødelagt store deler av veien. (Foto: Njål Hagen)

Det var store skader på flere lokalveier rundt om på Hadeland. Her har vannmassene rasert flere hager og ødelagt store deler av veien. (Foto: Njål Hagen)

Da ekstremværet satte inn, tok han kontakt med entreprenørene kommunen har rammeavtale med. Dette er Brødrene Eidsand AS, Åsmund Pettersen & sønn AS og Gjøvik Graveservice AS. Alle selskapene hadde mannskap og maskiner å bidra med, og de var raskt i gang.

Når det gjelder flomsikringen av Brandbu sentrum, har Olsen dette å si:

– Dette er et veldig godt eksempel på at noen har bestått eksamen i flomsikring, og jeg håper at flere ser viktigheten av å bruke penger i forkant, for å spare penger senere. Vi vet hva som skal til for å sikre, det gjelder nå å få aksept for å bruke penger på dette arbeidet.

Flomsikring i Brandbu:

 • Første søknad fra Gran kommune om bistand fra NVE kom etter flommen i 2000
 • Planen ble godkjent i 2018, detaljprosjektering i 2019
 • Anlegg Øst Entreprenør AS vant anbudet våren 2020
 • Anleggsstart i juni 2020
 • Ferdigstilt mai 2022
 • Budsjett 129,6 mill. kr.
 • 1380 m lang strekning sikret
 • Revet seks bygninger og tre broer
 • Bygget nye broer og forsterket to eksisterende broer
 • Lagt 180 meter lang strekning i nytt løp
 • Bygget fem pumpestasjoner og en ny trafostasjon
 • Bygget ca. 480 meter med betongmur og ca. 370 meter med flomvoll

Kilde: NVE