Fjernstyrt Cat D8 i gruvedrift

Fjernstyrt Cat D8 bulldoser er klar for operasjon i gruvene på Stjernøya. Med norskutviklet teknologi fra Steer AS, skal nå gruveselskapet Sibelco kunne øke produksjonen på anlegget og oppnå miljøgevinst.

Steer AS, et norsk selskap som spesialiserer seg på fjernstyrte anleggsmaskiner og autonom transport, har levert fjernstyring til en Caterpillar D8 bulldoser til Sibelco. Gruveselskapet er en ledende produsent av industrimineraler i Norden.

Fjernstyringssystemet Steer Remote lar operatøren betjene bulldoseren fra en operatørstol i et kontrollrom, med videooverføring fra kameraer montert på maskinen. Den fjernstyrte bulldoseren opererer i gruve inne i fjellet på Stjernøya i Nord-Norge.

Annonse

Dyp sjakt

Håvard Dyrkolbotn, gruvesjefen i Sibelco på Stjernøya er fornøyd med leveransen.

– Vi kan nå øke vår produktivitet og sikkerhet i gruven, samt redusere vårt miljøavtrykk ved at dette er en energieffektiv måte å håndtere overskuddsmasse, sier han i en pressemelding.

– Bulldoseren skal skyve overskuddsmasse ut i en flere hundre meter dyp sjakt inne i et tunnelsystem. På grunn av risiko for ras fra tunelltak nærme sjakten, ville det ikke være forsvarlig å gjøre operasjonen manuelt. Fjernstyringssystemet er enkelt å bruke og krever lite tilleggsopplæring for våre bulldoseroperatører. Vi ser frem til å fortsette vårt samarbeid med Steer AS i fremtiden.

Hjerkinn skytefelt

CTO i Steer, Lars Tronsmoen, er stolt og fornøyd med leveransen.

– Det har vært en glede å samarbeide med Sibelco på Stjernøy. De har vist stor interesse og tillit til oss og vår løsning, og vi er glade for å se at det har innfridd deres forventninger. Etter hard jobbing og godt samarbeid har vi levert et funksjonelt og trygt kvalitetsprodukt. Vi er takknemlige for tillitten som er vist oss, og vi håper på flere muligheter både på fjernstyring og autonom massetransport for Sibelco, sier han.

Steer AS har historie tilbake til oppryddingen av Hjerkinn skytefelt, hvor fjernstyrte maskiner var nødvendig for å ta vare på sikkerheten til arbeidsfolkene. Selskapet bygger videre på erfaring fra utvikling og leveranse av fjernstyringssystemer på anleggsmaskiner, og videreutvikler stadig sine avanserte løsninger.