Etablerer en av landets største betongentreprenører

Jærentreprenør og Stangeland Gruppen slår sammen AS Betong, Jærentreprenørs betongavdeling og Jærentreprenør Anlegg, og danner en av de største rene betongentreprenørene i Norge.

Det sammenslåtte selskapet vil videreføre navnet AS Betong, og skal samlokaliseres i Jærentreprenør sine nye lokaler i Brøyt-bygget på Bryne når dette er ferdig renovert sommeren 2024. AS Betong og Brøyt-bygget vil eies 50 prosent hver av Stangeland og Jærentreprenør. Dette ifølge en pressemelding fra Stangeland Gruppen.

Vil satse nasjonalt

Nye AS Betong vil ha en omsetning på om lag 400 millioner kroner, over 140 fagarbeidere, en sterk prosjektledelse og administrasjon med en moderne utstyrspark. Selskapene vil med denne transaksjonen gå fra å være to regionale aktører, til å få et grunnlag til å satse nasjonalt mot mer krevende jobber innenfor infrastruktur og rene betongkonstruksjoner. Det nye selskapet vil ledes av nøkkelansatte fra begge virksomhetene.

Annonse

Eierne av nye AS Betong ser med stor tro på fremtiden:

– Vi er sikre på å lykkes med å skape en ledende nasjonal betongentreprenør sammen med Jærentreprenør. Dette skal gjøres ved å bygge stein på stein og ha en stabil og lønnsom vekst på de riktige prosjektene. Stangeland og Jærentreprenør passer godt sammen som industrielle eiere, hvor begge selskapene er tuftet på driftige og lojale ansatte som har stolthet i arbeidet sier konsernsjef Olav Stangeland i Stangeland Gruppen.

–Det beste av to verdener

Positiv er også er Leif Jarle Vigre, daglig leder i Jærentreprenør.

– Sammenslåingen vil gi oss det beste av to verdener, Jærentreprenør sin kompetanse på effektiv og lønnsom utførelse av betongarbeidet i boligblokker og AS Betong sin kompetanse på infrastrukturprosjekter. Det nye selskapet vil også ha en mer robust størrelse som gir oss muligheten til å satse mer på utvikling av egne ansatte og ta jobber i hele landet. Samtidig har Rogaland et behov for en stor aktør som har kompetanse, erfaring og kapasitet til å ta krevende prosjekter. Det får vi nå gjennom nye AS Betong poengterer Leif Jarle Vigre.

Jærentreprenør vil fortsette driften som totalentreprenører med samme eierstruktur som tidligere. Betongarbeidet i totalentreprisene vil utføres av nye AS Betong.

Etableringen av det nye selskapet er avhengig av godkjenning av konkurransemyndighetene og ventes gjennomført før nyttår 2023.