Elektrisk demodag i Stavanger

Kverneland Energi og Aneo arrangerte nylig en elektrisk demodag på Klepp utenfor Stavanger. Mer enn 30 entreprenører møtte opp og fikk bl.a. høre om utslippsfrie anleggsplasser.

Utslippsfrie byggeplasser er ikke lenger bare powerpoint-foiler og et ambisiøst mål, det er allerede et påbegynt og voksende marked. Det var ett av budskapene på demodagen, som besto av både faglige presentasjoner og fysiske demonstrasjoner av nullutslippsløsninger. Det ifølge en pressemelding fra Kverneland Energi.

Elektrifisering 

Tema for dagen var elektrifisering av bygge- og anleggsbransjen; hvor står vi i dag, hvordan fungerer det i praksis og hvilke utfordringer og løsninger ser vi? Dette ble presentert og diskutert med over 30 entreprenører til stede. Etter utendørs lunsj med grilling, var det fysisk demonstrasjon av produksjon av ladeløsninger, samt lynlading av elektriske maskiner. Ladingen ble gjort på en Volvo EC230 og en Hitatchi ZE135.

Annonse

– Må ha flere tanker i hodet

Blant foredragsholderne var regionssjef i MEF, Marie Oftedal. Fokuset i presentasjonen var blant annet hva som skjer i regionen, utfordringer med støtteordninger, og betydningen av bærekraft for entreprenører.

– Klimagassutslipp er ikke bare de direkte utslippene fra anleggsmaskiner, men også indirekte utslipp fra materialer og transport. Summen av disse faktorene er utslippene og da må vi ha flere tanker i hodet samtidig, sa Oftedal.

Paneldebatt med Nasta, RG og Bjelland. (Foto: Aneo Build)

Paneldebatt med Nasta, RG og Bjelland. (Foto: Aneo Build)

En entreprenørs erfaringer

Det ble også holdt en presentasjon fra daglig leder i Bjelland AS, Joakim Hetland. Bjelland er en av de få aktørene i regionen som både har kjøpt elektriske maskiner og testet løsningene i prosjekt. Joakim kom med viktige og ærlige innspill på hva som fungerer, hvordan det har blitt løst og hva som ikke fungerer. Hetland hadde også forberedt gode sammenligninger på drift og kostnader mellom diesel og elektrisk drift.

Hvordan lykkes?

Økt forutsigbarhet for entreprenører og en videreføring av Enovas støtteordninger, er forutsetninger for å lykkes i det grønne skiftet på kort sikt. Dette var det bred enighet om gjennom både innlegg og paneldebatt.