Tok første spadetak på Hålogalandsveien

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fikk æren av å ta det første spadetaket på Nord-Norges største samferdselsprosjekt, onsdag 2. august.

Den offisielle markeringen fant sted i Fiskefjord i Tjeldsund kommune på grensen mellom Nordland fylkeskommune og Troms og Finnmark fylkeskommune.

Foruten samferdselsministeren, var veidirektør Ingrid Dahl Hovland, konsernsjef i Skanska, Stein Ivar Hellestad og ordfører i Harstad kommune, Kari-Anne Opsal, til stede på seansen. Dette markerte oppstarten på E10/rv.85, Tjeldsund-Gullesfjord-Langvassbukt (Hålogalandsveien) – Nord-Norges største samferdselsprosjekt – som skal stå ferdig mot slutten av 2028.

Annonse

Les også: Landet gigantprosjektet i nord

Dette skal bygges: Strekning 1 (oransje), Strekning 2 (blå), Opsjon 1 (rosa) og Opsjon 2 (grønn) bygges i OPS-kontrakten, i tråd med omfanget vedtatt i Prop. 101S av 11.05.2021. Opsjon 3 og 4 er mulige utvidelser som kan bestilles sent i byggefasen om budsjettet strekker til. (Kart: Statens vegvesen)

Dette skal bygges: Strekning 1 (oransje), Strekning 2 (blå), Opsjon 1 (rosa) og Opsjon 2 (grønn) bygges i OPS-kontrakten, i tråd med omfanget vedtatt i Prop. 101S av 11.05.2021. Opsjon 3 og 4 er mulige utvidelser som kan bestilles sent i byggefasen om budsjettet strekker til. (Kart: Statens vegvesen)

20 mrd. kroner

Det er Skanska Norge AS som er totalentreprenør for prosjektet, som er et offentlig-privat samarbeid mellom Statens vegvesen og Hålogalandsvegen AS. Totalt skal det bygges hele 82 kilometer vei, inkludert 22 broer og syv tunneler. OPS-kontrakten har en total ramme på 20 milliarder 2022-kroner som dekker bygging, drift og vedlikehold, finansiering og endringer gjennom hele kontraktsperioden på 21 år.

Skanska vil bygge og drifte prosjektet i sin helhet. Med seg i arbeidet har Skanska rådgiverselskapene Multiconsult og Aas-Jakobsen, Hæhre Entreprenør, som vil bygge den vestlige delen av prosjektet i underentreprise, samt Svevia Norge som vil utføre viktige driftstjenester etter at byggeperioden er avsluttet.

Hålogalandsvegen AS er heleid av Skanska Norges konsernpensjonskasse og Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse.

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland og Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. (Foto: Martin Grønnslett)

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland og Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård under dagens seanse. (Foto: Martin Grønnslett)

Økt trafikksikkerhet og kortere reisevei

Gigantutbyggingen skal knytte Harstad, Evenes, Lødingen og Sortland bedre sammen, og den skal øke trafikksikkerheten og bedre fremkommeligheten. Ny vei vil redusere kjøretiden mellom Sortland og Harstad med 40 minutter. Det blir også rundt 35 minutter raskere å kjøre fra Lofoten til Evenes lufthavn eller Narvik.

Les mer om prosjektet her

Se video av veiprosjektet her