TBM klar for ny etappe av rentvannstunnel

Tunnelboremaskinen (TBM) som skal bore Oslo Vann- og avløpsetats 11 km lange rentvannstunnel mot Stubberud, er nå ferdig montert på fabrikk.

Torsdag 13. juli var representanter for Vann- og avløpsetaten og entreprenøren JV AF Ghella hos TBM-leverandøren Herrenknecht i Schwanau i Tyskland for å kontrollere boremaskinen før den demonteres og sendes til Oslo. Dette ifølge en pressemelding fra AF Gruppen.

JV AF Ghella er et arbeidsfellesskap (joint venture) mellom AF Gruppen og italienske Ghella.

Annonse
Dette er den tredje og siste TBM-en som bygges for entreprenøren JV AF Ghella til tunneldrivingen for prosjekt Ny vannforsyning Oslo. (Foto: Herrenknecht)

Dette er den tredje og siste TBM-en som bygges for entreprenøren JV AF Ghella til tunneldrivingen for prosjekt Ny vannforsyning Oslo. (Foto: Herrenknecht)

300 tonn

Inspeksjonen er en såkalt Factory Acceptance Test (FAT). Dette gjøres når alle maskinens komponenter er på plass, og den er klar til å fraktes til riggområdet. Maskinen er 200 meter lang og veier cirka 300 tonn. TBM-en har en diameter på 7,08 meter.

Tunnelboremaskinen, som bygges for entreprenøren JV AF Ghella til rentvannstunnelen, er den tredje og siste maskinen som inngår i tunneldrivingen for prosjekt Ny vannforsyning Oslo. I rentvannstunnelen skal det monteres rør som frakter rent vann fra det nye vannrenseanlegget som bygges under bakken på Huseby og ut til forbrukerne.

Prosjektet har allerede to TBM-er i drift fra Henholdsvis Huseby og Vefsrud. Disse inngår i delprosjektet Råvannstunnel.

JV AF Ghella er et arbeidsfellesskap (joint venture) mellom AF Gruppen og italienske Ghella. (Foto: Herrenknecht)

JV AF Ghella er et arbeidsfellesskap (joint venture) mellom AF Gruppen og italienske Ghella. (Foto: Herrenknecht)

Store klimaambisjoner

Oslo kommune har store klima- og miljøambisjoner. For prosjektets del innebærer det blant annet at maskiner og kjøretøy skal drives av strøm eller biodrivstoff uten palmeolje. Det planlegges for kortest mulig transport av masser og bruk av klimavennlig betong.