Store skader i skogen

Landbruksminister, Geir Pollestad (Sp) innkalte landbrukets organisasjoner til kontaktmøte etter herjingene til ekstremværet «Hans».

– Vi kan slå fast at ekstremværet har gått hardt ut over skogsbilveiene, veier og jernbane. Det vil gjøre en stram råvaresituasjon for tømmer enda strammere, sa administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge under møtet.

Uoversiktlig situasjon

Ifølge en melding fra Norges Skogeierforbund, er det geografisk sett områdene vest på Østlandet som er hardest rammet, Hallingdal, Valdres, Land, Gudbrandsdalen, Ringerike, Hadeland og Romerike.

Annonse

– Stengte veier og toglinjer kan påvirke virkesforsyningen til industrien. Så langt ser det ut til at vi klarer å levere tilstrekkelig med tømmer til industrien, men situasjonen er uoversiktlig, og kan raskt endre seg. Det er små virkeslagre ved skogsbilveier, og lite virke på lager hos industrien. Det skal godt gjøres å finne skogsbilveier i de hardest rammede områdene som ikke har skader, sa Per Skorge .

Mange sikkerhetstiltak og redusert drift

Det er svært bløtt i terrenget. Områder der det er planlagt skogsdrift i bratt terreng, eller i terreng med liten bæreevne, må vente av hensyn til risiko for kjøreskader og erosjon.

– Det er viktig å skape trygghet rundt Naturskadeordningen. Tilstrekkelig administrativ kapasitet er avgjørende, slik at saksbehandlingen ikke drar ut i tid, sa Skorge.

For skogbrukets del skal denne hendelsen bekrefte behovet for økte investeringer til modernisering og tilpasning av skogsveinettet til et endret klima.

God informasjon

Statsråd Geir Pollestad pekte særlig på utfordringene for gårdsbruk som har store skader på bygninger, avlinger og veier. I nåværende fase er skadeforebygging det viktigste.

Myndighetene vil legge til rette for god informasjon om naturskadeordningene. Det vil blant annet bli utarbeidet et kort informasjonsnotat som organisasjonene kan formidle videre til sine medlemmer.