Nedgang i maskinsalget

Salget av anleggsmaskiner for andre kvartal er ned 3 prosent målt mot samme kvartal i fjor. I tillegg fortsetter tilbakegangen på salg av nullutslipps gravemaskiner, som så langt i år viser en nedgang på 31 prosent!

Ifølge Maskingrossisternes forening (MGF) har det vært knyttet stor usikkerhet til hvordan nysalget av maskiner skulle utvikle seg gjennom 2023, men så langt har det ikke vært store endringer i salget av konvensjonelle maskiner.

Kvartalet endte med totalt 1356 solgte anleggsmaskiner, mens samme kvartal i 2022 ble det solgt 1400 maskiner.

Annonse

Stor nedgang

Tilbakegangen i salget av gravemaskiner på belter fortsetter, og nedgangen i andre kvartal var på hele 22%. På samme tid ser vi at gravemaskiner på hjul har en nesten dobling fra 73 maskiner i andre kvartal 2022, mens det i år er solgt 130 i samme kvartal.

Det har vært særlig stor tilbakegang på maskiner mellom 8 og 24 tonn. Maskiner 8-11 tonn ned 30%, 14–16 tonn ned 33% og 21-24 tonn ned 54%.

For maskiner mellom 28 og 33 tonn har det vært en vekst på 12%, og for de mellom 50 og 66 tonn en vekst på 63%. Den siste kategorien er normalt en klasse med lavere salg, men i siste kvartal var det solgt 26 maskiner mot 16 i samme kvartal i 2022.

– Salgstallene stemmer godt med utviklingen vi så i første kvartal, sier Tone Lindberg Grøstad, direktør i MGF, i en pressemelding.

Økning i hjullastersalget

Selv om minigravere på belter har hatt en stor tilbakegang på 14%, fra 308 solgte maskiner i andre kvartal 2022 til 264 i år, holder den stand som nest største underkategori av anleggsmaskiner dette kvartalet. Tilbakegangen er på de minste maskinene, mens de mellom 5 og 6 tonn har hatt en økning på 34%.

Tredje største underkategori er hjullastere. Her har det vært en vekst på 11% mot andre kvartal i fjor, og kvartalet endte med 260 solgte maskiner. For hjullastere har det vært en jevn vekst i alle effektklassene, med unntak av 150 – 175 hk, som har en tilbakegang.

Svakt salg av nullutslippsmaskiner

– Fra 2022 startet medlemmene våre også å melde inn antall solgte nullutslippsmaskiner i kategoriene minigravere og gravemaskiner (inkluderer belter og hjul). Fra 2023 har vi også tilført kategorien hjullastere 0-60 hk, sier Grøstad.

– Utviklingen av nysalget av nullutslippsmaskiner har vært svakere enn forventet gjennom 2022, og dette fortsetter beklageligvis også gjennom første halvår av 2023.

Bekymringsfull utvikling

For gravemaskinene over 8 tonn har det så langt i år vært en tilbakegang på 31% målt mot 2022, og det er kun satt 31 nye nullutslipps gravemaskiner i markedet i første halvår. For minigravere er tallene likt med 2022, og så langt i år er 18 nullutslippsmaskiner satt i markedet.

– Dette er en bekymringsfull utvikling, og MGF og våre medlemmer frykter at omleggingen av Enova-støtten som vi mener skaper uforutsigbarhet for produsenter og entreprenører, vil føre til fortsatt tilbakegang i salget av nullutslippsmaskiner. Mini hjullastere under 60hk er ny kategori fra 2023, så vi har ikke sammenlignbare tall for denne kategorien, sier Grøstad.

Endringer i Enova-støtte

Hjullastere med nullutslipps-motorer har etter mai 2023 ikke lenger noen statlige støtteordninger for investering, noe som ifølge MGF, vil gjøre det spennende å følge utviklingen fremover. Oslo og Trondheim kommune har lansert lokale støtteordninger for maskiner som skal brukes i egne regioner. – Det er fortsatt ikke klart hvor mange maskiner som har fått støtte hos Enova ved første konkurranseutlysning i år, men blant de aktørene MGF har hatt kontakt med har en betydelig andel søknader blitt avslått. Dette betyr at disse prosjektene ikke blir realisert, og vil kunne bidra til lavere vekst også videre fremover, sier Grøstad.

Forventer lavere salg

Videre er det lansert en ny konkurranse om støttemidler fra Enova for batterikontainere som vil gjøre infrastrukturen rundt bruk av elektrifiserte maskiner enklere og mer praktisk.

– Vi er fornøyde med at denne støtten endelig ble lansert i 2023, men ser at også her har en rekke aktører fått lav uttelling på prosjekter som kunne vært igangsatt for å kutte i utslippene fra anleggsbransjen.

– MGF er fortsatt usikker på utviklingen i salgstallene for 2023 totalt. Økende renter og en utfordrende kronekurs, kombinert med brems i hytte og boligmarkedet og en rekke utsatte anleggsprosjekter, gjør at vi forventer en lavere investeringstakt utover høsten, sier Tone Lindberg Grøstad.

Maskinsalgsstatistikk fra MGF.

Maskinsalgsstatistikk fra MGF.