Jobbet 300 000 timer i to år uten personskader

150 ansatte i arbeidsfellesskapet Hæhre/Isachsen og Statens vegvesen har jobbet 300 000 timer i snart to år uten en eneste skade på rv. 4 Roa-Gran. Nå ligger det an til åpning før tiden i november.

Det storstilte milliardprosjektet på Hadeland går på skinner når gjelder framdrift, økonomi og skadefritt arbeid. Onsdag fyrte Veivesenet opp flere griller og serverte rykende varme og velsmakende hamburgere på de ansatte. Snart to år etter anleggsstart har det ikke skjedd en eneste arbeidsulykke med skader på anlegget. Dette ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

Fall-ulykker

De siste årene har det vært rundt fem arbeidsulykker med langvarig fravær pr. 1000 ansatte i bygge- og anleggsnæringen. Dette er fravær over tre dager.

Annonse

Ulykkene som går igjen er «fall» og «støt/treff av gjenstand». I 2021 ble det meldt inn 633 arbeidsulykker etter fall, og 590 ulykker med støt/treff av gjenstand i bygge- og anleggsbransjen.

Byggeleder Tor Iver Steig i Statens vegvesen, rv. 4 Roa-Gran skryter av de ansatte i rv. 4 prosjektet.

– Veidirektøren har gitt klar beskjed om at helse, miljø og sikkerhet skal prioriteres. Hensynet til fremdrift og økonomi skal aldri skal gå på bekostning av HMS. Vi er godt på veg til å klare det her på Hadeland, sier Steig, i pressemeldingen.

Han mener god kommunikasjon mellom entreprenør og veivesen er den viktigste årsaken til at veiarbeidet går uten skader på ansatte.

Arbeidet med den 4,2 kilometer lange motorvegstrekningen på Hadeland startet høsten 2021. Arbeidet blir ferdig i løpet av høsten. Går alt som planlagt i innspurten kan Veivesenet åpnet motorveiprosjektet tidligere enn planlagt. Veivesenet ser også ut til å holde seg innenfor den økonomiske rammen.

Veien tålte «Hans»

Motorveien har ristet av seg prøvelsene til ekstremværet «Hans».

– Vi har virkelig fått testet ut hvordan den nye veiens står seg mot ekstreme vannmasser. Skråningene ved veien og resten av anlegget har klart seg meget bra, sier Steig.