Ikke bare laveste pris ved driftskontrakter

Statens vegvesen inviterer til flere konkurranser om driftskontrakter der klima og miljø vektes i tillegg til pris, og hvor det blir forhandling med flere entreprenører før tildeling.

Tradisjonelt har pris vært eneste kriterium ved tildeling av driftskontrakter. Men de siste årene har Statens vegvesen tatt i bruk flere former for anskaffelser.

Mer igjen til samfunnet

– Ved å legge vekt på mer enn bare laveste pris, får både samfunnet og den enkelte trafikant mer igjen for pengene – også på lang sikt. Vi ønsker å utfordre entreprenørene til å bruke sin kompetanse og kreativitet til å tenke nytt og finne de beste løsningene, sier divisjonsdirektør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo, i en pressemelding.

Annonse

Det har også vært et ønske fra bransjen å ta i bruk forhandling og flere tildelingskriterier, ifølge Veivesenet.

Bjørn Laksforsmo peker på at de neste kontraktene som lyses ut blir ekstra viktige, fordi de strekker seg fram til 2030 og dermed blir avgjørende for om Statens vegvesen lykkes med sin del av utslippskuttene.

Konkurranse med forhandling

Driftskontrakten for Vestfold og deler av Telemark som starter opp 1. september i år, ble tildelt etter konkurranse med forhandling.

– Vi har gode erfaringer med både prosessen og resultatet, og disse tar vi med oss i forberedelsene av de neste driftskontraktene. Vi kommer også til å ha en tett dialog med bransjen, sier Bjørn Laksforsmo.

Agder og Gudbrandsdalen

Etter planen skal kontrakten for drift av riksveier i Agder lyses ut i oktober. Denne kontrakten har oppstart høsten 2024, gjelder fram til høsten 2024. Verdien av kontrakten er anslått til nesten en milliard kroner.

Agder er den eneste driftskontrakten for Statens vegvesen som får oppstart i 2024.

Den første 2025-kontrakten kunngjøres imidlertid allerede vinteren 2024, for å ha god tid til forhandlingsprosessen. Denne omfatter riksveier i Gudbrandsdalen.

Gradvis omlegging

Statens vegvesen har ikke avklart endelig inndeling og anskaffelsesform for de øvrige kontraktene som har oppstart i 2025. Aktuelle områder er Østerdalen, Trondheim, Steinkjer og Salten.

– Konkurranser med flere kriterier og med forhandlinger er svært arbeidskrevende, både for oss og for entreprenørene. Vi legger derfor opp til en gradvis omlegging, og starter i de markedene hvor det ligger best til rette for denne formen for konkurranse, sier Bjørn Laksforsmo.

Statens vegvesen tar også i bruk forhandling og flere tildelingskriterier på kontrakter for vedlikehold, utbedringer og elektro.