Fortsetter miljøløftet på Karljohansvern i Horten

Forsvarsbygg fjerner forurensing på den sørlige delen av Møringastranda på Karljohansvern.

I fjor ble den nordlige delen av stranda igjen åpnet for publikum etter fjerning av store mengder forurensede masser, og fremstår nå i ny drakt, til glede for Hortens innbyggere og andre brukere av området.

Nå fortsetter arbeidet, og nå er det sørlige delen som skal ryddes for miljøgifter.

Annonse

– Nå fortsetter vi miljøløftet på Karljohansvern. Vi skal fjerne forurensede masser også fra strand sør på festningsområdet, uttaler prosjektleder Vegard Løkstad i Forsvarsbygg i en pressemelding.

Han opplyser at i den forbindelse vil det være en del anleggstrafikk i området. Det vil også være nedsatt hastighet og skilting i området.

– Av hensyn til publikums egen sikkerhet, henstiller vi om at skilting og merking respekteres, sier han.

Miljøsanering og opprustning

Planlagt oppstart er omgående, med antatt ferdigstillelse i løpet av november

Det har tidligere blitt funnet uakseptable nivåer av forurensning i grunnen på «Møringastranda». I 2022 ble derfor en miljøsanering og opprusting av strand nord gjennomført.

Det ble gravd opp og kjørt bort cirka 10 000 tonn med forurensede masser og erstattet med like stort volum rene masser, slik at Møringastranda i dag fremstår i ny drakt.

30 000 tonn forurensede masser

– Gjennomføringen av årets tiltak på strand sør vil medføre utbytting av cirka 30 000 tonn med forurensede masser. Disse vil bli fraktet ut av området og levert til et godkjent deponi, uttaler miljøgeolog i Forsvarsbygg, Tore Joranger. Han er Forsvarsbyggs miljøekspert og vil følge arbeidet tett sammen med prosjektleder Løkstad.

– Stranda på Karljohansvern er et hyppig brukt område for fritid, rekreasjon og gode opplevelser, samt at det er viktige kulturminner og naturverdier her, sier Vegard Løkstad, prosjektleder i Forsvarsbygg.

– Dette tiltaket gjør at området blir renere, tryggere og sikrere å bruke. Kystveien vil bli erosjonssikret. Utover dette vil området, etter opprydding, fremstå omtrent som i dag, sier han.

Beklager ulempene

Forsvarsbygg beklager ulempene dette medfører for de som er fastboende i området. Arbeidet vil både sees og høres.

– Vi vil gjennomføre tiltaket så skånsomt som mulig av hensyn til de som bor, jobber og bruker området. Vi har god dialog med berørte naboer, og vil, som i fjor, arrangere et eget infomøte og distribuere et eget nabobrev, avslutter Løkstad.