Fem vil vedlikeholde trønderske riksveier

Statens vegvesen har lyst ut kontrakt for vedlikehold av riksveier i 2023 og 2024 i Trøndelag. Tre lokale og to riksdekkende entreprenører leverte tilbud innen fristens utløp.

Dette er tilbyderne

Følgende tilbud har kommet inn:

Tilbyder Totalsum (eks. mva.)
Brødrene Bjerkli AS 37 747 684
Veidekke Industri AS 43 308 045
Peab Anlegg AS 64 051 311,86
Farbu & Gausen AS 96 452 100
Austad Maskinstasjon AS 109 406 600

– Nå skal Statens vegvesen kvalitetssikre all dokumentasjon og kontrollregne tilbudene, før det blir besluttet hvem som får kontrakten, sier byggeleder Erling Halvorsen i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Annonse

Slik fungerer kontrakten

Kontrakten omfatter vedlikeholdsoppgaver på riksveier og riksgang- og sykkelveier, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Trøndelag fylke. Kontrakten gjelder ikke løpende driftsoppgaver, som er regulert i egne driftskontrakter.

Eksempler på vedlikeholdsoppgaver:

  • Utskifting av stikkrenner
  • Utskifting av kummer
  • Kantforsterkning
  • Masseutskifting/forsterkning av vegbanen
  • Utskifting av gamle skiltplater/skiltoppsett og portaler

I tillegg kan andre vedlikeholdsoppgaver også forekomme.

– De enkelte oppdragene gjøres etter bestilling fra Statens vegvesen som byggherre. Arbeidet gjøres opp i henhold til mengder og enhetspriser for definerte prosesser og som regningsarbeid i henhold til timepriser for mannskap og maskiner, forteller byggeleder Halvorsen.

Samfunnsøkonomisk og bærekraftig

Vedlikehold er viktig for å ivareta den fysiske infrastrukturen i et lengre perspektiv. Ingenting er mer bærekraftig og samfunnsøkonomisk enn å ta godt vare på det som allerede er bygget, heter det i Veivesenets pressemelding.