Elever på bygg- og anleggsteknikk gjør det best

De nye lærerplanene for yrkesfag har gitt mer praktisk opplæring og forbereder elevene bedre til arbeidslivet, viser en ny rapport.

– Dette er del av en positiv trend vi ser for yrkesfagene, sier direktør Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet, i en pressemelding.

Utdanningsdirektoratet evaluerer systematisk endringene i yrkesfagopplæringen etter innføring av nye læreplaner og strukturendringer i utdanningen.

Annonse

–  De nye læreplanene er ambisiøse og setter store krav til elever, verksted og utstyr. Da er det godt å se at mange elever er mer motiverte, og at det er god sammenheng mellom hva elevene lærer og det de trenger ute i yrkeslivet, sier Rosenkvist.

Evalueringen viser også at skolene er mindre preget av teoriundervisning i klasserom.

Motivert av praksisplass

Både lærere og elever er intervjuet i Utdanningsdirektoratets evaluering av fagfornyelsen. Over halvparten av elevene oppga at praksisen gjorde dem mer motivert til å fullføre videregående.

— Elevene trives når de er ute i bedrifter og får prøvd seg i det virkelige arbeidslivet. Vi ser at det å være en del av et yrkesfellesskap er viktig for motivasjonen, sier Rosenkvist.

Les også: Norges beste skoleelev!

Skal sikre god undervisning

Utdanningsdirektoratets nyeste rapport er en del av en større evaluering av fagfornyelsen for yrkesfag, som ble innført fra høsten 2020. Evalueringen pågår samtidig som reformen gjennomføres i skoler og bedrifter, og avsluttes i 2025.

— Det er viktig for oss å følge med på implementeringen av læreplanene, slik at rammene for undervisningen kan forbedres og tilpasses. På den måten kan vi sikre at opplæringen blir så god som mulig for elever og lærlinger fremover. En viktig suksessfaktor har vært å utvikle innholdet i læreplanene i tett samarbeid med partene i arbeidslivet sier Rosenkvist.

Her kan du lese mer om evalueringen av fagfornyelsen for yrkesfag

Positiv trend for yrkesfagene

— At yrkesfagopplæringen har blitt mer tilpasset arbeidslivet er en del av et større bilde vi ser, med en positiv utvikling for yrkesfagene, sier Rosenkvist.

— Med et lite unntak for helsefag, er det flere som både søker seg til og som gjennomfører yrkesfagutdanning. Det er stadig flere bedrifter som ønsker å ta imot lærlinger og aldri har så mange inngått lærekontrakter som i 2022.

Ny statistikk viser at nesten 83 prosent av de som bestod fag- eller svenneprøven i 2021 og 2022 er i jobb ett år etter avsluttet utdanning. Aller best har det gått for de som har tatt bygg- og anleggsteknikk.

Her kan du se statistikk og analyse av den ferske sysselsettingsstatistikken.

Antallet nyutdannede fagarbeidere som er i arbeid etter ett år har økt med om lag 7800 personer, eller mer enn tre prosentpoeng på seks år.

Her finner du oversikt over Udirs statistikker for yrkesfag.