Alle hovedferdselsårer mellom Oslo og Trondheim stengt

Det er mange stengte veier på Østlandet. MEF-entreprenører anmoder skuelystne om ikke å forstyrre arbeidet med flomsikring og opprydding.

– Vi oppfordrer folk i de berørte områdene til å holde seg hjemme dersom de kan, sier Cato Løkken i Statens vegvesen, i en pressemelding.

– Nå har vi nettopp stengt rv.3 så nå er alle hovedferdselsårer mellom Oslo og Trondheim stengt. Ting er veldig uoversiktlig, og kan endre seg raskt, så dersom du må reise bør du sjekke om vegen er åpen før du drar, oppfordrer han.

Annonse

Onsdag formiddag er følgende veier stengt, og det er usikkert når de kan åpne igjen:

  • E6 mellom Dombås og Oppdal
  • E6 mellom Nord- Fron og Sør Fron
  • Rv 3 mellom Rena og Alvdal
  • Rv 7 mellom Hønefoss og Geilo
  • E16 mellom Bagn og Aurdal
  • Rv 4 mellom Roa og Gran
  • Rv 15 Ottadalen

I tillegg er 77 fylkesveier stengt, og ytterligere 19 er berørt av flommen.

Bilde fra rv. 15 tatt natt til 9. august. (Foto: Asbjørn Stensrud/Statens vegvesen)

Bilde fra rv. 15 tatt natt til 9. august. (Foto: Asbjørn Stensrud/Statens vegvesen)

Disse veiene er åpne:

For reisende mellom sør og nord i landet er fv.30 åpen for ferdsel men er stengt for kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn ved Holta bru i Holtålen. For reisende mellom øst til vest er E134 åpen.

Statens vegvesen arbeider i døgndrift på og langs vegnettet.

– Jeg understreker likevel at de som ikke må ferdes i disse områdene bes holde seg hjemme. Veinettet er sårbart i disse dager, så utsett gjerne de reisene du kan, sier Løkken.

MEF-medlemmer i beredskap

Mandag ettermiddag ble Leiv Peter Blakstad, regionsjef i MEF region øst, kontaktet av beredskapsrådet i Innlandet fylkeskommune om at de hadde gitt beskjed om alarm.

Blakstad sendte ut melding til 50 MEF-entreprenører i Gausdal, Valdres, Gjøvik, Nordre og Søndre Land og Hadeland om at de kunne bli kontaktet om å bistå, og med oppfordring å prioritere dette arbeidet.

Flere av disse entreprenørene er nå ute å gjør en kjempeinnsats i flomsikringsarbeidet.

Leiv Peter Blakstad, regionsjef i MEF for region Øst og daglig leder i OKAB Øst. (Foto: MEF)

Leiv Peter Blakstad, regionsjef i MEF for region Øst og daglig leder i OKAB Øst. (Foto: MEF)

Hindrer entreprenørene

Det er mange som oppsøker flomområder for å se flommens ødeleggelser og for å ta bilder. Dette kan i enkelte tilfeller gå ut over arbeidet med flomsikring og opprydding.

Solvår Milach Strand, distriktssjef i MEF region øst, melder om at flere entreprenører forteller om utfordringer med å få utført arbeidet på grunn av skuelystne.

Blant de som har tatt kontakt er Anne Mette Gården, daglig leder i Kristian Gården & Sønner AS i Vågå. Hun forteller at mange av veiene i hennes område er smale nok som de er, men på grunn av all nedbøren er det bare ett kjørefelt flere steder, og at det er utfordringer med skuelystne som er til hinder i arbeidet.

Gården forteller at det har vært fullt av nysgjerrige bilister som har skapt kaos fordi de ikke følger myndighetenes oppfordring om å la bilen stå, men heller kjører ut for å se på veier som har klappet sammen og andre skader forårsaket av all nedbøren.

Hun forteller om en maskinfører som prøvde å berge en veistubb, men som måtte flytte seg flere ganger på kort tid fordi nysgjerrige bilister kjørte helt opp i maskinen, for så å ikke klare å rygge ut av maskinens arbeidsområde.

– Dette skaper unødvendige forsinkelser i flomsikringsarbeidet. Så jeg oppfordrer alle som ikke må ut å kjøre, til å holde seg unna flomområdene og la entreprenørene få jobbe uten å bli unødvendig forstyrret, sier distriktssjefen i MEF, Solvår Milach Strand.

Solvår Milach Strand, distriktssjef i MEF for region Øst. (Foto: MEF)

Solvår Milach Strand, distriktssjef i MEF for region Øst. (Foto: MEF)

Søk informasjon 

Situasjonen endrer seg raskt, så det er viktig å søke oppdatert informasjon.

Trafikkmeldinger finnes på www.vegvesen.no/trafikk og i appen Vegvesen trafikk.

– Vi i formiddag hatt tekniske problemer med publisering av trafikkmeldinger. Dette skal nå fungere igjen, men publikum kan oppleve noe treghet, opplyser Løkken.

Andre kilder til informasjon om hendelser og status på veinettet: