Sentral godkjenning: Maskinentreprenørenes Forbund er positive til det videre arbeidet

Etter dagens møte med kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, vil Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) følge saken med å utrede forenklinger i kvalifikasjonskravene tett.

– Vi er positive til at kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik endelig igangsetter arbeidet med å gjennomgå dagens kvalifikasjonskrav i plan- og bygningsloven. For MEF er det viktig at det stilles kompetansekrav til entreprenørene, men det må være rett kompetanse på rett sted, sier Julie Brodtkorb, direktør i Maskinentreprenørenes Forbund.

For utførende entreprenører er det utførelseskompetanse, det vil si krav om yrkesutdanning innen anleggstekniske fag og større vekt på realkompetanse.

Annonse

Ifølge MEF stiller kompetansekravene som ble innført i 2016 feil krav.

– De stenger ute fagutdannede og kvalifiserte entreprenører fra de utførende jobbene. Dette er entreprenører som har levert kvalitet i en årrekke, og som i 2016 ble stengt ute fra disse jobbene, sier Brodtkorb.

Les også: Sentral godkjenning: Overgangsordningen videreføres, igjen!

Kravene må endres

I en meningsmåling før jul svarte hele 45 prosent av MEFs medlemmer at de er helt avhengig av overgangsordningen for å få tilgang til jobber.

MEF mener at dagens formalkompetansekrav må erstattes med krav om utførelseskompetanse, dette betyr i praksis krav om yrkesutdanning innen anleggstekniske fag og større vekt på realkompetanse.

– Vi mener at departementet ikke kan se på kompetansekravene alene. Dette må sees i sammenheng med hvem i foretaket som kompetansekravet stilles til og tiltaksklassene. Kompetansekravene må rettes til den som utfører selve jobben ute på selve anlegget, og ikke som i dag til foretakets faglige ledelse. Det sikrer ikke kvalitet, sier Brodtkorb.

Avvikle tiltaksklassesystemet

Derfor mener MEF at kompetansekravet må rettes til den som utfører selve jobben på anlegget. I tillegg mener forbundet at tiltaksklassesystemet må avvikles.

– Dette med bakgrunn i at det er vanskelig å operasjonalisere med den konsekvens at entreprenører i dag, i mange tilfeller, stenges ute fordi prosjekter ofte settes i en for høy tiltaksklasse, sier Julie Brodtkorb.