MEF er 75 år – gir ut jubileumsbok

I år er det 75 år siden MEF ble grunnlagt. I den anledning er det laget en flott jubileumsbok, som omhandler historier, mennesker og viktige hendelser fra hele MEF-historien. Boka kan bestilles her.

I 1948 dannet representanter for 14 bulldoser-eiere det som i dag er Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Bønder, skogsarbeidere og et par ingeniører var pionerene som gjennom sin bruk av noen få anleggsmaskiner dannet en ny bransje og samtidig startet gjenoppbyggingen av landet.

«Vi bygger landet»

Denne frittstående bransjeorganisasjonen består nå av over 2400 medlemsbedrifter, som sørger for at 40 000 ansatte har en meningsfull jobb å gå til. MEF har også en tydelig og viktig røst i norsk næringspolitikk.

Annonse

Jubileumsboka har fått den treffende tittelen «Vi som bygger landet», og er ført i pennen av Odd Borgestrand, som kjenner MEF godt etter å ha vært journalist i bransjen i en årrekke. Forfatteren har brukt et helt år på å samle informasjon, reist landet rundt og intervjuet bedrifter og sentrale personer. Resultatet har blitt en bok på 400 sider, som enhver med interesse for eller bakgrunn fra bransjene MEF representerer, bør ha glede av. Bokas forord er skrevet av MEFs administrerende direktør, Julie Brodtkorb.

Skulle gjerne hatt med enda mer

– Det er jo 75 års historie vi snakker om. For å gjøre det enkelt, har vi, foruten aktuelle reportasjer og artikler, delt inn i bolker på ti år, slik at det skal være lett å finne fram til de ulike epokene, sier Borgestrand.

– I tillegg har vi delt inn regionsvis, med en oppdatert oversikt over antall medlemsbedrifter, og hvem som jobber i de ulke regionene. Det blir jo et tidsbilde anno 2023, og en slik bok vil etter hvert bli utdatert, men jeg synes den gir et godt bilde av aktivitetene til 75-årsjubilanten, fortsetter han

– Det har vært artig å grave fram ny informasjon om veteranene som var med å starte MEF i sin tid. Men det aller morsomste har nok vært å reise rundt og besøke utvalgte firmaer og sentrale skikkelser i forbundet.  Og selv om boka endte på hele 400 sider, så er det jo mye mer jeg gjerne skulle ha hatt med, avslutter Borgestrand med et smil.


Jubileumsboka kan kjøpes for kroner 499.
Send en e-post til firmapost@mef.no for å sikre deg ditt eksemplar.
Bruk emnefelt: Jubileumsbok