Massivt HMS-fokus for kommende lærlinger

Om lag 100 Vg2-elever deltok nylig på en omfattende sikkerhetsuke på Os videregående skole. – Et viktig løft for elevene, som snart skal ut i praksis, sier avdelingsleder ved skolen, Lasse Svellingen.

Det var ikke så rent lite anleggsteknikk-elevene måtte gjennom i løpet av denne spesielle sikkerhetsuken, som er ny av året. Hele 17 ulike stasjoner med sikkerhetsrelatert faglig påfyll sto på programmet, for å styrke elevenes kunnskap og kompetanse rundt dette svært viktige temaet.

Os vgs. har, i samarbeid med Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Opplæringskontoret for anleggs- og bergfaene (OKAB), jobbet med dette konseptet i lang tid, men ideen er hentet fra et annet sted i landet.

Annonse
Sikkerhet i forbindelse med løfteoperasjoner var blant stasjonene elevene måtte innom. Her demonstreres det hvordan man ikke bør utføre et løft; betongklossen løsner i lufta. (Foto: Runar F. Daler)

Sikkerhet i forbindelse med løfteoperasjoner var blant stasjonene elevene måtte innom. Her demonstreres det hvordan man ikke bør utføre et løft; betongklossen løsner i lufta. (Foto: Runar F. Daler)

Importert fra Østlandet – og videreutviklet

– Vi kom i gang med dette like før jul i fjor. Ideen fikk vi opprinnelig fra Nome videregående skole på Østlandet, som har kjørt noe lignende tre ganger tidligere. Hvis vi skulle gjennomføre det her, ville vi ikke bare kopiere det de gjorde på Nome, men gjøre det på vår egen måte, spesialtilpasset for oss, forteller avdelingsleder for anleggsteknikk ved Os vgs., Lasse Svellingen.

– Den bakenforliggende hensikten med hele sikkerhetsuken, som gjorde at vi tente på ideen, er rett og slett at alle disse elevene og kommende fagarbeiderne skal komme trygt hjem hver eneste dag, både fra skole og jobb. Dermed satte vi oss sammen, Arild Sundal fra Løvaas Maskin, Geir Boge fra OKAB og jeg, og begynte planleggingen.

Avdelingsleder for anleggsteknikk ved Os vgs., Lasse Svellingen, forteller at de har vært helt bevisste på å legge sikkerhetsuken til våren, når elevene nærmer seg slutten av Vg2. (Foto: Runar F. Daler)

Avdelingsleder for anleggsteknikk ved Os vgs., Lasse Svellingen, forteller at de har vært helt bevisste på å legge sikkerhetsuken til våren, når elevene nærmer seg slutten av Vg2. (Foto: Runar F. Daler)

Et løft for skolen

De 17 stasjonene rundt omkring på skoleområdet inneholdt en rekke ulike oppgaver og øvelser, kombinert med teoretisk opplæring. Blant fokusområdene var sikkerhet ved bruk av anleggsmaskiner, håndtering av kjemikalier, arbeid i høyden, områdesikring, rapportering av uønskede hendelser, sikkerhet ved bruk av arbeidsutstyr, transport og bruk av lagringstanker, arbeid i grøft og sikre løfteoperasjoner.

Annonse

Bransjen selv sto for undervisningen på sikkerhetsuken; mer enn 20 leverandører stilte opp med ressurser og instruktører fordelt på de ulike stasjonene. I tillegg var brannvesenet på besøk og demonstrerte branntilløp og -slukking i maskiner.

Fagkoordinator for sikkerhetsuken, med hovedansvar for det faglige programmet, er Arild Sundal, som til daglig er HMS/KS- og opplæringsansvarlig i Løvaas Maskin.

Vi har hatt ulike mål med de forskjellige stasjonene, men intensjonen er å gi elevene en annerledes og spennende uke, hvor vi flytter teorien ut i praksis, sier Arild Sundal, HMS/KS- og opplæringsansvarlig i Løvaas Maskin og fagkoordinator for sikkerhetsuken. Her står han sammen med Natalia Antonia Golis, fylkesvaraordfører i Vestland fylkeskommune. (Foto: Runar F. Daler)

Vi har hatt ulike mål med de forskjellige stasjonene, men intensjonen er å gi elevene en annerledes og spennende uke, hvor vi flytter teorien ut i praksis, sier Arild Sundal, HMS/KS- og opplæringsansvarlig i Løvaas Maskin og fagkoordinator for sikkerhetsuken. Her står han sammen med Natalia Antonia Golis, fylkesvaraordfører i Vestland fylkeskommune. (Foto: Runar F. Daler)

– Vi har hatt ulike mål med de forskjellige stasjonene, men intensjonen er å gi elevene en annerledes og spennende uke, hvor vi flytter teorien ut i praksis. I tillegg ønsker vi å løfte skolen, slik at den er på samme nivå som bransjen ellers, og at elevene tenker sikkerhetsmessig likt som resten av bransjen når de skal ut i lære, sier Sundal.

– Jeg vil berømme bransjen, som har kommet hit og presentert et så bredt spekter av ulike fagområder, og virkelig stilt opp slik at dette har blitt så bra.

Her får elevene demonstrert de voldsomme blindsonene man må huske på når man kjører dumper. (Foto: Runar F. Daler)

Her får elevene demonstrert de voldsomme blindsonene man må huske på når man kjører dumper. (Foto: Runar F. Daler)

Meget gode tilbakemeldinger

MEFs regionsjef i Vest, Paul Olaf Baraas, fullroser sikkerhetsuken, som han mener gir elevene et stort løft.

– Det elevene møter på de forskjellige stasjonene her, er i mange tilfeller helt tilsvarende det de vil møte i hverdagen når de kommer ut i jobb. På denne måten får de et godt innblikk i hvordan ulike situasjoner kan arte seg, og hvordan man skal håndtere dem, sier Baraas, som også inviterte med seg flere lokale politikere til Os videregående skole for å vise dem at skolen og bransjen er proaktive når det gjelder sikkerhetsopplæring.

– Det er klart at det er noe helt annet for elevene å være med på praktiske øvelser her ute, sammenlignet med å sitte inne i et klasserom. Her får de se og ta del i praktiske øvelser, og det er bransjefolk som er instruktører og viser hvordan ting fungerer der ute i det virkelige arbeidsliv. Tilbakemeldingene har da også vært meget gode så langt, både fra elever, lærere og leverandører. Til og med været er jo strålende, smiler han.

MEFs regionsjef i Vest, Paul Olaf Baraas, benyttet anledningen til å invitere med seg flere lokale politikere til sikkerhetsuken, for å vise dem at skolen og bransjen er proaktive når det gjelder sikkerhetsopplæring. Her er han (til høyre) sammen med stortingspolitiker Helge André Njåstad (FrP). (Foto: Runar F. Daler)

MEFs regionsjef i Vest, Paul Olaf Baraas, benyttet anledningen til å invitere med seg flere lokale politikere til sikkerhetsuken, for å vise dem at skolen og bransjen er proaktive når det gjelder sikkerhetsopplæring. Her er han (til høyre) sammen med stortingspolitiker Helge André Njåstad (FrP). (Foto: Runar F. Daler)

Riktig tid på året

Mens Nome videregående skole arrangerer sin sikkehetsuke på høsten, har Os videregående skole vært bevisst på å legge det til våren, når elevene nærmer seg slutten av Vg2.

– Vi har hatt en tanke med å legge det til nettopp denne tiden på året. Vi tror at tidlig på høsten når alt er nytt for elevene, så er hodet fullt av all annen informasjon. Nå på våren får de mer ro, de har allerede vært på utplassering og har dermed noen knagger å henge det på, de er tryggere med maskinene, og de kan dermed konsentrere seg om dette på en bedre måte, forklarer Svellingen.

– I tillegg ser vi at elevene, sånn etter påske, når det nærmer seg slutten av skoleåret, er veldig klare for å begynne i lære. Dermed tror vi dette er en perfekt repetisjonsuke inn mot eksamen, og at det vil virke skjerpende når de snart skal ut i jobb. Forhåpentligvis vil det bidra til å at bransjen får enda dyktigere og bedre forberedte lærlinger. Når det er sagt, tror jeg denne sikkerhetsuken også er med på å skjerpe lærerne, ikke bare elevene. Vi har helt bevisst rullert lærerne rundt på de ulike stasjonene, slik at de også skal få mest mulig faglig utbytte av det. Og de har vært veldig positive.

Områdesikring av anleggsplasser var blant temaene på denne stasjonen. (Foto: Runar F. Daler)

Områdesikring av anleggsplasser var blant temaene på denne stasjonen. (Foto: Runar F. Daler)

Bransjen leverer

– Nome videregående skole var forresten på besøk her denne uken, og da sa de at det opplegget de har kjørt nesten er å anse som en «light»-versjon av det vi kjører her nå. De var imponert over det de så, og sa de ville ta med seg inspirasjon hjem igjen til sin skole, fortsetter Svellingen.

– Til slutt må jeg virkelig få fremheve bransjen vår. De leverer så utrolig bra! Det som imponerer kanskje aller mest, er alle leverandørene som stiller opp så til de grader, både med menneskelige ressurser og med maskiner og utsyr, og ikke minst stor faglig kunnskap og godt humør. Det er helt fantastisk!

Elevene fikk også prøve seg i elektrisk gravemaskin. (Foto: Runar F. Daler)

Elevene fikk også prøve seg i elektrisk gravemaskin. (Foto: Runar F. Daler)