I gang med utdyping av Raftsundet

Kystverket har nå startet utdypningsarbeidet i Raftsundet, som er del av farleiprosjektet Stamsund-Risøyrenna. Prosjektet innebærer flere utdypinger og merketiltak, som skal sikre en tryggere seilas på strekningen som går gjennom Lofoten og Vesterålen.

Utdypningen i Raftsundet omfatter i utgangspunktet to mudringslokaliteter, Trangstømmen og Gunnarbåten like nord for Raftsundbrua. Anleggsarbeidet startet i begynnelsen av juni og er ventet å være ferdig i løpet av august.

– Arbeidet starter i Trangstrømmen. Det vil her være minimum 70 meters seilingsbredde under hele anleggsperioden. Det er svært viktig at skipstrafikken viser hensyn når man seiler gjennom Raftsundet, uttaler prosjektleder Magnus Rørvik i Kystverket i en pressemelding.

Annonse

Det er entreprenørselskapet Wasa Dredging som skal gjennomføre anleggsarbeidet i Raftsundet. Selskapet benytter gravelekteren Hector og slepebåten Delfi. Begge kan nås på maritim VHF kanal 16 eller 72.

Fjerner 33 000 kubikk masser

Massene fra Trangstrømmen, om lag 18 000 kubikkmeter morene og løsmasser, skal deponeres i sjøbunnsdeponi i kort avstand fra utdypingsområdet. Massene fra Gunnarbåten, om lag 15 000 kubikkmeter fjell i blandet noe løsmasser, transporteres i lekter til Børøya ved Stokmarknes der de skal benyttes til utvidelse av et industriområde.

Kystverket har også søkt om tillatelse til å deponere disse massene i sjødeponi rett nord for Gunnarbåten. Dette for å ha en reserveløsning dersom det oppstår situasjoner eller værforhold som ikke tillater transport med lekter på en trygg og forsvarlig måte, slik at man unngår stans i anleggsarbeidet.

Svartsundet vurderes også utdypet

– I tillegg til de to nevnte mudringslokasjonene er det aktuelt å også utdype i Svartsundet. Et slikt tiltak gjennomgår for tiden en konsekvens- og risikovurdering med hensyn til nautiske forhold, forteller Magnus Rørvik.

– Kostnadene for tiltaket skal dessuten vurderes opp imot de samfunnsøkonomiske nyttevirkningene, før det tas beslutning om tiltaket skal gjennomføres. Utdypingsarbeidene i Svartsundet ligger derfor som en opsjon i entreprisen om utdypingsarbeidene i Trangstraumen og Gunnarbåten, sier han.

I fjor ble Småskallan og Molldøra utdypet, som også var del av farleiprosjektet Stamsund-Risøyrenna med gjennomseiling Raftsundet, og neste år skal sundet mellom Brottøy og Vedøya utdypes i tillegg til lokasjoner ved Sortland og Risøyhavn.