Hæhre med strålende miljøoppnåelse på E39-prosjekt

Hæhre Entreprenør, som sto for både regulering og bygging av E39 Mandal øst-Mandal by, ble vurdert til «excellent» for anleggsgjennomføring i sertifiseringen for Breeam Infrastructure.

Les Anleggsmaskinens reportasje om prosjektet her: Effektivt og miljøvennlig E39-prosjekt på Sørlandet

Breeam Infrastructure (tidligere Ceequal) er et internasjonalt miljøsertifiseringssystem for anleggsprosjekter. Systemet opererer med en karakterskala på seks ulike nivåer, hvorav «excellent» er den nest beste man kan oppnå.

Annonse

Reduserte utslippene med 24 prosent

Ytre miljø-leder i Hæhre, Elisabeth Kallbekken Larsen, uttaler i en pressemelding fra selskapet at det å jobbe med verktøyene som sertifiseringsarbeidet krever, gir svært nyttig erfaring og ny kunnskap.

– Gjennom denne prosessen har vi hentet ut positive effekter både miljømessig og økonomisk. Litt enkelt forklart så handler det om å sette faglige vurderinger og sunn fornuft i system, og at vi har verktøy for å gjøre jobben grundig og systematisk, forteller hun.

– I dette prosjektet handlet det mye om gode løsninger rundt masseforflytning, vannhåndtering, tilrettelegging for fisk og vilt, kulturminner og landskap – og ikke minst god kommunikasjon med naboer, myndigheter og andre viktige interesseparter. Jeg vil også trekke frem at vi reduserte klimagassutslippene med 24 prosent ut fra byggherrens opprinnelige klimagassbudsjett, sier Larsen.

Elisabeth Kallbekken Larsen, Ytre miljø-leder i Hæhre Entreprenør. (Foto: Hæhre Entreprenør)

Positiv erfaringsoverføring

Daglig leder i Hæhre Entreprenør, Gudmund Roen, trekker frem kompetanse i egen organisasjon som avgjørende for at de oppnår så høy score fra sertifiseringsorganet.

– Vi har gjennom de siste årene bygget viktig kompetanse og erfaring som gjør at vi samhandler godt i prosjektene, både i egen organisasjon og med byggherre, UE og andre aktører som er interessenter i prosjektene, sier han.

– Det er en klar fordel å jobbe med et system som etterprøver hvorvidt påståtte kvaliteter er faktiske kvaliteter, og at disse dokumenteres – noe som også gir positiv erfaringsoverføring til nye prosjekter. Det å jobbe etter Breeam Infrastructure sitt rammeverk er viktig for å tilfredsstille krav fra byggherrene, men i det store bildet er det aller viktigste å bidra til helt nødvendige tiltak på veien for å nå klimamålene, avslutter Roen.

Om E39 Mandal Øst-Mandal by:

Oppdragsgiver: Nye Veier AS
Sted: Vest-Agder/Mandal
Kontraktsverdi: 1,5 mrd. NOK
Anleggsperiode: 2019-2022

Prosjektet innebar bygging av 14 km ny vei, hvorav syv km er firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t.
Det ble bygget to planfrie kryss. Ett ved Døle bru, samt Lindland, hvor tilførselsvei til Mandal er bygget.
Kontrakten omfattet også arbeid med reguleringsplan, og det var første gang i Norge at en entreprenør hadde ansvar for både regulering og bygging av vei.
Veien ble åpnet i desember 2021, seks måneder før tiden.