Epiroc leverer fire tunnelrigger til Skanska

Skanska, en av de største entreprenørene i Norden, er klare til å motta fire nye tunnelrigger fra Epiroc – den nye og høyteknologiske Boomer E20 S og tre Boomer XE3.

Som et av de ledende selskapene innen tunnel med «drill & blast» globalt, har Skanska en lang historie med å velge borerigger fra Epiroc i sin virksomhet. For øyeblikket har Skanska fjorten tunnelrigger fra Epiroc i produksjon på ulike steder i Norge.

– Vi har vært veldig fornøyde med boreriggene fra Epiroc, og vi er sikre på at disse nye tilskuddene vil bidra til stabil og sikker produktivitet, sier Roar Lindalen, fagansvarlig underjordsmaskiner for Skanska, i en pressemelding.

Annonse

I bruk på Rogfast

Skanska har flere store prosjekter i Norge der tunnelriggene vil bli tatt i bruk. En av dem er en del av E39 Rogfast, som vil bli verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel med en maksimal dybde på 392 meter under havnivå og en lengde på 27 km. Et annet prosjekt er veiprosjektet E10/rv 85 i Nord Norge, som inkluderer bygging og drift av 82 kilometer ny og oppgradert vei med syv nye tunneler og 22 broer.

– Denne leveransen er enda et eksempel på at våre produkter oppfyller de høyeste standardene når det gjelder sikkerhet og produktivitet, sier Espen Paulseth, markedssjef for underjordsmaskiner i Epiroc Norge.

Espen Paulseth (t.v.), markedssjef for underjordsmaskiner i Epiroc Norge, og Roar Lindalen, fagansvarlig underjordsmaskiner for Skanska. (Foto: Epiroc)

Espen Paulseth (t.v.), markedssjef for underjordsmaskiner i Epiroc Norge, og Roar Lindalen, fagansvarlig underjordsmaskiner for Skanska. (Foto: Epiroc)

Mest solgte

Boomer XE3 er den mest solgte tunnelriggen i Norge. Boreriggen skal egne seg godt i tunnel- og gruveprosjekter på grunn av stort dekningsområde, effektiv langhullsboring, høy borepresisjon og høy maskintilgjengelighet, ifølge Epiroc.

Med Epirocs Rig Control System RCS 5, kan operatøren enkelt overvåke og kontrollere alle riggfunksjoner og opprettholde bedre fokus på sikker boring.

Boomer E20 S er den mest moderne Jumboen fra Epiroc og er forberedt på fremtiden på mange måter. Den har en ny topp moderne hytte med lydnivå ned til 65 dB, og er forberedt for fjernstyring og CCS-kontroll av bæreren. For sikker bruk i svært bratte tunneler er Skanskas borerigg også utstyrt med retarder.

Ordren ble signert i 2022, og tunnelriggene blir levert fra Epirocs produksjonsanlegg i Örebro, Sverige.