Elektrisk demodag: Aneo og Nasta samlet aktører i bransjen

Siste dag i mai arrangerte Nasta og Aneo den fjerde elektriske demodagen. Målet er å skape et forum for samarbeid og dialog på tvers av konkurrenter og aktører fra hele verdikjeden.

Demodagene er todelt – med en sesjon for faglig påfyll og innhold, etterfulgt av en sesjon med fysisk demonstrasjon av elektriske maskiner og ladeløsninger.

I første sesjon ble det holdt innlegg fra ulike perspektiver på tvers av bransjen, fra byggherrer, entreprenører, utleieselskaper, maskinleverandører og energitjenesteselskap.

Annonse

Beste i bransjen

Målet skal være å øke forståelsen for at ulike aktører står i ulike utfordringer og snakke sammen om dette.

– Vi er veldig fornøyde med deltagerlisten denne gangen. At de beste i bransjen ønsker å bli enda bedre ser vi på som en gøy utfordring, sier Sjur W. Helljesen, seniorkonsulent klima og kundeløsninger hos Nasta AS, i en pressemelding.

Økten ble avsluttet med en paneldebatt der Maskingrossisternes Forening (MGF), Braathen Landskapsentreprenør og Oslo kommune ble utfordret på de største utfordringene bransjen står ovenfor, hva som må gjøres i dag og hva som utspiller seg på den internasjonale arenaen.

Nasta og Aneo med elektrisk demodag

Målet med å arrangere elektrisk demodag skal være å skape et forum for samarbeid og dialog på tvers av konkurrenter og aktører fra hele verdikjeden. (Foto: Nasta)

Boost

Deretter var det fysisk demonstrasjon av elektriske maskiner og ladeløsninger.

Nasta stilte med elektrisk 8-tonner og 15-tonner. Aneo Build hadde med seg sin største ladecontainer, BoostCharger, og den mer mobile ladehengeren Hummingbird.

Lading ble demonstrert, i tillegg til at alle som ønsket fikk prøve seg bak spakene i de elektriske graverne!

Møteplass for samarbeid

Markedet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser har kommet langt på kort tid.

– Likevel er det ingen tvil om at vi er i startgropa, og utvikling på teknologi, løsninger og prosesser må fortsette å videreutvikles. Det er nettopp derfor vi arrangerer Elektrisk Demodag, for å lage en møteplass for samarbeid og dra nytte av erfaringer som er gjort, sier Kristin Sæterøy, daglig leder i Aneo Build.

Holdningsendring

Utover diskusjoner rundt ny teknologi og nye måter å jobbe på kom det opp et annet viktig tema; kultur og holdningsendring i overgangen til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Ulike måter å bygge opp under en kultur som støtter endring ble tatt opp.

Dette er den fjerde elektriske demodagen selskapet arrangerer. Den første demodagen ble holdt i Oslo høsten 2022, etterfulgt av en i Trondheim og en i Kristiansand. Det er allerede planlagt en ny dag rett etter sommerferien.