Doble bøter, mer kontroll

Med sommeren kommer mer veiarbeid, samtidig som trafikken øker. Nå foreslås doble bøter ved trafikkforseelser gjennom arbeidsområder, samt mer kontroll av arbeidsvarsling og arbeid på vei.

Sommermånedene er den tiden på året det skjer flest alvorlige ulykker. De siste fem årene (2018-2022) har det i gjennomsnitt blitt drept 32 personer, 244 har blitt hardt skadd og totalt 1394 skadet i alt i sommertrafikken hvert år. Dette ifølge en pressemelding fra Trafikksikkerhetsforeningen (TSF).

– Vi har allerede fått dystre meldinger om grisekjøring forbi veiarbeidssteder fra våre medlemmer og av andre i bransjen. Vi håper at UP vil prioritere flere kontroller av farten gjennom arbeidstedene, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF, i pressemeldingen.

Annonse

Les også: Grisekjøring gjennom anleggsområde

Stor fare

– Vi er også opptatt av sikkerheten til trafikantene, derfor vil vi følge opp forslag om uavhengig kontrollorgan av hvordan sikringen, skilting og arbeidvilkårene er på arbeidstedene ute i veitrafikken, fortsetter Tangstad-Holdal. Vi tenker oss en modell der kontrollen av arbeidsvarsling og arbeid på veien blir flyttet til et uavhengig statlig organ, som f.eks. under Vegtilsynet.

– Våre medlemmer som jobber i bransjen etterlyser mer kontroll av bransjen – slik at sikkerheten blir tatt på alvor og får den annerkjennelsen den behøver.

Mange trafikanter irriterer seg over nedsatt hastighet og ventetid, og lar frustrasjonen gå ut over de som jobber langs veien. Det kan sette veiarbeidernes liv i stor fare. Nullvisjonen er et høythengende og krevende mål. Doble bøter, prikker og fengselsstraffer i veiarbeidsområder er en lavthengende frukt som mange mener at bør innføres nå.

Han minner også om en annen ting som veiarbeiderne føler på daglig: Hvordan du kjører forbi veiarbeidet, kan avgjøre hvorvidt de kommer hjem i god behold etter arbeidsdagen eller ikke.

– Husk på det neste gang du irriterer deg over at du må kjøre litt saktere, vente på grønt lyst, eller på at trafikkdirigenten gir klarsignal til å kjøre, sier Tangstad-Holdal.

Hele 85 prosent av de spurte i en undersøkelse Kantar har gjort for Trafikksikkerhetsforeningen er enige i at de som holder på med vegarbeid, har en farlig arbeidsplass. (Foto: TSF)

Hele 85 prosent av de spurte i en undersøkelse Kantar har gjort for Trafikksikkerhetsforeningen er enige i at de som holder på med vegarbeid, har en farlig arbeidsplass. (Foto: TSF)

Utålmodige sjåfører gir ulykker

Statistikken viser at Tangstad-Holdal har et dystert poeng. Hvert år skjer det alvorlige hendelser i veiarbeidsområder, også med personskader. Senest i fjor ble en veiarbeider drept i en slik ulykke.

– I Vegvesenets register ser vi at flere av hendelsene skyldes utålmodige sjåfører. Det bør være unødvendig, sier han og legger til:

– Vi er alle enige om samtlige i Norge skal ha en trygg arbeidsplass. Da må vi alle bidra, inkludert du og jeg når vi kjører bil.

Når du passerer veiarbeidsområder i sommer, kjør forsiktig og ha 100% fokus på trafikkmiljøet, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. (Foto: TSF)

Når du passerer veiarbeidsområder i sommer, kjør forsiktig og ha 100% fokus på trafikkmiljøet, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. (Foto: TSF)

Mange synder med farten

Mens 42 prosent av bilistene blir irriterte når de må stoppe på grunn av veiarbeid, er en annen «uvane» langt verre:

Hele tre av fire kjører ofte fortere enn hastigheten som er tillatt når de passerer veiarbeid, ifølge en undersøkelse Kantar har gjennomført for Trafikksikkerhetsforeningen.

Det er alvorlig. For fart er ikke bare farlig hvis du treffer noe eller noen. Fart gjør også at det blir vanskeligere å stoppe i tide, skriver TSF.

I Trafikksikkerhetshåndboken vises det til forskning om opptil dobbelt så stor ulykkesrisiko i veiarbeidsområder som ellers i veitrafikken. Kjøremønster, sikt og selve arbeidet er viktige faktorer.

Norge har en vedtatt nullvisjon for drepte og alvorlig skadde i veitrafikken.