Datoene klare for VA-Messene 2024

Datoene for neste års VA-messer er nå klare. Messene vil holdes i Kristiansand, Stavanger, Oslo og Trondheim.

Les reportasje fra årets VA-Messe i Kristiansand.

Slik blir VA-Messene 2024:

  • Kristiansand 5. mars 
  • Stavanger 7. mars
  • Oslo 12. mars
  • Trondheim 14. mars

Stavanger er ny av året for neste års VA-messer. Terje Røising, messegeneral og ass. daglig leder i VA- og VVS produsentene (VVP) synes det blir spennende å prøve en ny by.

Annonse

– Vi har hatt en grundig prosess etter årets messer, hvor vi landet på å prøve ut messekonseptet også i Stavanger. Her er det mange spennende bransjekollegaer, noe vi har vært nysgjerrig på siden VA Tour prøvde seg her i 2018, sier Røising i en pressemelding fra Messeselskapet, som er teknisk arrangør av messene.

– Det er mange gode grunner til å glede seg til VA Messene 2024, sier Terje Røising, messegeneral og ass. daglig leder i VA- og VVS produsentene (VVP). Her holdr han innlegg under VA-Messene 2023. (Foto: Messeselskapet)

I besøksundersøkelsen, hvor ca. 600 svar kom inn, vises det blant annet til at 97 prosent av de besøkende vil anbefale kollegaer og andre i bransjen å delta på VA-Messene, hvor seminarer og produktutvalg/utstillere ble fremhevet positivt. 70 prosent av de besøkende brukte over 3 timer på sitt messebesøk, og hele 80 prosent av dem planlegger å kjøpe eller foreslå kjøp av produkter eller tjenester som ble vist på messen. 

– Den store økningen i antall beøkende i forhold til i fjor befester VA-Messenes posisjon som VA-bransjens viktigste møteplass. Det er virkelig spennende at vi har enda mer å gå på. Vi ønsker oss flere besøkende fra entreprenørene og konsulentene, og her har vi konkrete spennende planer for neste års messe. Det er mange gode grunner til å glede seg til VA-Messene 2024, både for utstillere og besøkende, avslutter Røising.