Strøm til anlegg enklere enn antatt

Elektrifisering av anleggsmaskiner er et viktig grep for en grønnere bransje. Ifølge Statens vegvesen viser det seg nå at god krafttilgang er fullt mulig selv langt fra byene.

Norconsult har utført en omfattende kartlegging av krafttilgang ved kommende utbyggingsprosjekter i Statens vegvesen. Konklusjonen i rapporten er klar: Det å få «rigget» tilstrekkelig krafttilgang for å sikre utslippsfri drift av anleggene, er enklere enn tidligere antatt. Ny teknologi i form av batteribanker er nøkkelen til utfordringen, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

Vil ha store elektriske anleggsmaskiner

– Dette er gode nyheter for Statens vegvesen, men også for hele bygg- og anleggsbransjen i Norge, sier Per Fjeldal, klimarådgiver i Statens vegvesen.

Annonse

Statens vegvesen har som mål om mer enn å halvere utslipp av klimagasser fra egen virksomhet innen 2030. For å nå dette målet må en betydelig andel av maskinene som tas i bruk på kommende veianlegg elektrifiseres.

– Vi har god dialog med bransjen, og en pågående prosess med å utfordre leverandørene av anleggsmaskiner til å lage store, elektriske anleggsmaskiner, forteller Fjeldal.

«Resultatene er svært interessante, og det gir oss håp om at vi skal kunne nå målet om utslippsfrie anleggsplasser raskere enn vi hadde sett for oss.»

 

Batteribanker er nøkkelen

Norconsult-rapporten peker på at bruk av batteribanker drastisk reduserer behovet for levert effekt til et anlegg. Batteribanker vil ofte være en nøkkel for å kunne gjennomføre prosjekter uten store investeringer i kraftnettet. Ved å ta i bruk moderne teknologi vil man ved å etablere 1-1,5 MW krafttilgang med 2-3 kilometers mellomrom kunne drifte en anleggsplass så å si utslippsfritt.

– Resultatene er svært interessante, og det gir oss håp om at vi skal kunne nå målet om utslippsfrie anleggsplasser raskere enn vi hadde sett for oss, sier Fjeldal.

Norconsults grundige kartlegging av kommende utbyggingsprosjekter, både i Statens vegvesen, Bane NOR og Nye Veier, vurderer potensialet for krafttilgang og dermed potensialet for å kunne oppnå utslippsfrie anleggsplasser med lavest mulig merkostnader. Rapporten fra Norconsult ble bestilt som en del av prosjektet «Kunnskapsprogram for utslippsfrie anleggsplasser», der Statens vegvesen samarbeider med Bane NOR og Nye Veier.

Per Fjeldal, klimarådgiver i Utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen. (Foto: Statens vegvesen)

Økt energieffektivitet

– Vi vet at det er mye mer energieffektivt å benytte elektriske anleggsmaskiner enn de konvensjonelle maskinene, sier Fjeldal. Han utdyper:

– Virkningsgraden i en elektromotor er 80-90 prosent, mot 20-35 prosent i en dieselmotor. I nasjonal målestokk er kraftforbruket til elektrifisering av anleggssektoren svært lite. Det som er utfordringen ved bygging av vei, er snarere å skaffe nok effekt til samtidig lading og bruk av mange maskiner. Dette er en kode vi må knekke i løpet av få år – og hvor vi nå er i ferd med å se lyset.

Kan også gi ladeplasser for tungbil

En arbeidsgruppe som følger opp regjeringens ladestrategi, som består av medarbeidere fra Enova, Nye Veier og Statens vegvesen, jobber nå med å kartlegge behovene for ladeinfrastuktur langs riksvei. Gruppen har identifisert at nesten alle veiprosjektene som er vurdert i Norconsults rapport vil være gunstige med tanke på enten hurtiglading av tungbil eller døgnhvilepass.

Per Fjeldal forklarer at ved etablering av oppgradert kraftforsyning på kommende utbyggingsprosjekter vil denne kunne brukes til tungbillading i ettertid.
Ved å bygge en ladeplass når man bygger ny vei kan man regulere inn arealene som en del av helheten i reguleringsplanen.

– Alle veiprosjekter, enten de er i randsonen av en større by eller på en korridor mellom byene, er svært aktuelle sier Fjeldal.

– Utover det å kutte egne utslipp ønsker altså Vegvesenet å gi kraft til tunge kjøretøy som trenger lading, avslutter han.


Her kan du lese hele rapporten fra Norconsult:
 Krafttilgang utbyggingsprosjekter