Melder inn egne kvalitetsavvik – belønnes med kake

På Helgeland melder LNS, Risa og HAK selv fra om det oppstår feil og avvik på det de bygger. Statens vegvesen mener holdningen er unik, og deler ut både lovord og kake.

Etter et drøyt års anleggsvirksomhet under bygging av E6 Svenningelv-Lien helt sør på Helgeland, har de tre entreprenørene, med stort og smått, på eget initiativ, rapportert inn opp mot 40 kvalitetsavvik.

– Vi opplever det som ganske unikt at de uoppfordret melder avvik i et slik omfang som her. Det sier prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland i Statens vegvesen i en pressemelding.

Annonse

Nylig ble de tre entreprenørene premiert med kake på riggen for sin innsats med å melde kvalitetsavvik. Da satt lovordene fra oppdragsgiveren løst.

Ønsker å lære

LNS AS er totalentreprenør på E6 Svenningelv-Lien. Sammen med underentreprenøren HAK AS og Risa AS har de bestemt seg for å varsle oppdragsgiver om alle kvalitetsavvik som oppstår.

– Vi gjør alle feil en gang i blant. Det kan føre til merarbeid og uheldige situasjoner som koster tid og penger å rette opp. Derfor er det så viktig for oss å lære av de feilene vi gjør. Ved å melde inn alle avvik til Veivesenet, får vi selv større læring, som igjen vil gjøre oss bedre og mer effektive, sier prosjektleder Bernt-Jøran Reinholtsen i LNS AS.

– Hvorfor tror du det er færre som varsler om kvalitetsavvik på utført arbeid enn hva tilfelle er for HMS arbeid?

– Avvik er negativt ladet. Det er nok noe av grunnen til at det fortsatt er vanlig å bare fikser opp «i all stillhet». Vi må heller gjøre som i luftfarten, ufarliggjøre det å varsle om feil og heller lære enn å gjemme bort, påpeker Reinholtsen.

HMS- og Kvalitetskoordinator hos RISA, Helene Bjørnsen, kan smile bredt. Arbeidet hun holder i, premieres med kake. (Foto: Stian Pedersen Rystad/Statens vegvesen)

Ett av mange eksempler

I rapportene fra entreprenørene og beskriver de blant annet hvilke tiltak de har iverksatt eller planlegger å iverksette for å rette opp avvikene. I februar varslet HAK at to av de ti sikringsboltene de skulle bore og støpe (gyse) fast i akse to på et brufundament, ikke kom langt nok inn. I rapporten beskrives årsak og hvordan avviket er tenkt utbedret for at manglende forankring ikke skal svekke konstruksjonen. Videre beskrives nye rutiner som er tatt i bruk for å unngå feil ved fremtidig forankring av denne typen bolter.

­­– Etter det jeg husker skjedde dette i starten på en helg, uten at noen fra oss i Statens vegvesen var tilstede på anlegget. Likevel fikk vi avviket rapportert uoppfordret, forteller byggeleder, Jørn Are Torslien.

Ikke vanlig

I kontraktene Statens vegvesen har med sine entreprenører, ligger det et krav om at entreprenørene skal melde fra om det gjøres feil eller at prosedyrene for ulike prosesser ikke er fulgt. Dette skal meldes i en standardisert avviksmelding som beskriver avviket, samt årsak, konsekvens og forslag til håndtering med tidsfrister. Løsningen (avviksbehandlingen) skal godkjennes av Veivesenet. Innenfor HMS-arbeidet (helse, miljø og sikkerhet) er denne formen for sjelvanmeldelser godt innarbeidet hos de fleste. Men når det kommer til feil utførelse og avvik på kvaliteten i byggearbeider, er ennå mye ugjort, mener Nyland.

– Vår erfaring gjennom mange år, er at det er vanskelig å få meldt inn feil. Ofte må vi som byggherre selv avdekke feil og mangler på våre anlegg, da gjennom egne inspeksjoner eller det vi ellers ser og oppdager ved å være til stede på byggeplassene.

Det manglet ikke på gode ord da Veivesenets kontrollingeniører overrakte kake og hyllest for arbeidet med kvalitetsavvik på Helgeland. F.v.: Nils Gunnar Sleipnes og Steinar Lund. (Foto: Stian Pedersen Rystad, Statens vegvesen)

Gir bedre samarbeid

– For oss som byggherre er dette gull verdt. Vi må fortsatt gjøre godt kontrollarbeid og dokumentere arbeidene, men dette gjør jobben vår lettere. Og så får vi selvsagt større tillit til entreprenørene som jobber for oss, når de opptrer så profesjonelt og er etterrettelig som her. Det legger til rette for en god dialog mellom oss og dem.

De tre entreprenørene er også blant de beste i klassen på å rapportere inn HMS-avvik. Så langt har Statens vegvesen fått inn 369 meldinger om uønskede hendelser og 5 meldinger om personskader fra anlegget på Helgeland.

– Det står det respekt av, mener Nyland.