Første elektriske monteringsmaskin for tunnelvegger

Skanska har tatt i bruk det som skal være landets første el-maskin for montering av tunnelvegger. Det skjer i Bukkesteinshøgdatunnelen på ny E16 over Sollihøgda.

Maskinen fra det svenske firmaet Essverk, er tatt i bruk for å montere i alt 590 veggelementer som skal kle den 800 meter lange toløps tunnelen på E16-strekningen mellom Bjørum og Skaret.

De første veggelementene i betong fraktes med Ølen Betongs spesialbiler fra Drammen til Bukkesteinshøgda i Bærum.

Annonse

– Monteringsmaskinen fra Essverk er den aller første i sitt slag på strøm i bruk i norske veitunneler, forteller Ingebrigt Rossehaug i Skanska, i en pressemelding.

Det svenske firmaet Essverk holder til i Grängesberg, litt sør for Falun, og er en maskinfabrikk som har spesialisert seg på blant annet monteringsmaskiner til bergverksindustrien, vei, jernbane og offshore.

Med den nye elektriske spesialmaskinen fra Essverk, foregår nesten alt pågående arbeid med innkledningen av Bukkesteinshøgdatunnelen med elektriske maskiner.

Skanska har tidligere tatt i bruk elektrisk drevet bakstuffbil. Boringen skjer med elektrisk drevet bolterigg og boltene gyses(støpes) fast med elektrisk drevet gysepumpe.