Enova-kutt skaper uforutsigbarhet

Maskingrossisternes Forening (MGF) mener en nylig endring i støttetilbudet til nullutslippsmaskiner gjør det svært uforutsigbart for aktører som vil kutte utslipp på norske anleggsplasser.

Ifølge statistikken til MFG var salget av nullutslippsmaskiner allerede i kraftig fall før Enova endret støtteordningen. Maskingrossisternes Forening advarer mot at kuttet i støtteordningen vil gjøre det mye vanskeligere for bygg- og anleggssektoren å nå klimamålene.

– Hvis bygg- og anleggssektoren skal omstilles og bli utslippsfri, trengs forutsigbare støtteordninger. Nå bidrar Enova til det motsatte, sier Tone Lindberg Grøstad, direktør i Maskingrossisternes Forening (MGF), i en pressemelding.

Annonse

Konkurranse om støtten

Enova har nylig endret støttetilbudet til utslippsfrie anleggsmaskiner og kjøretøy. Fram til nå har entreprenører kunnet søke om å få inntil 50 prosent av merkostnaden til nullutslippsmaskiner i støtte. Erfaringsvis har det blitt gitt mellom 38-40 prosent, ifølge MGF. Nå gjøres støtteordningen om til en konkurranse der de som melder inn behov for lavest støttebeløp, vil kunne få støtte.

Endringen kom 13. april, og var gjeldende fra samme dato, uten noen overgangsordning.

– Støtten fra Enova har vært helt avgjørende for å få til en endring. Men nå ser vi at mange ikke kan ta sjansen på å kjøpe nullutslippsmaskiner, da de ikke vet om eller hvor mye de vil få i støtte. Særlig gjelder dette de små aktørene i distriktene, sier Tone Lindberg Grøstad.

Ifølge meldingen fra MFG er det viktig å redusere utslipp og luftforurensning fra gravemaskiner, hjullastere og dumpere. Beregninger skal vise at slike motorredskaper står for åtte prosent av CO2-utslippene i Fastlands-Norge, utslipp Norge må kutte for å nå sine klimaforpliktelser.

Presset økonomi

Krav i offentlige anbud skal bidra til at flere kjøper nullutslippsmaskiner, men bransjen skal oppleve at flere kommuner ikke stiller krav om nullutslipp, da kostnadsøkningene forbundet med nullutslipp vil gå på bekostning av allerede presset kommuneøkonomi.

Elektriske gravemaskiner skal være 2-3 ganger dyrere enn dieseldrevne maskiner. Rundt regnet skal kun 300 av totalt 20 000 gravemaskiner per i dag være nullutslippsmaskiner (gjelder gravemaskiner over 8 tonn).

– Allerede før Enova strammet inn støtteordningen så vi et kraftig fall i nysalget av nullutslipps gravemaskiner. Med en generell økning i kostnadene i bygg- og anleggssektoren kunne ikke denne endringen kommet på et dårligere tidspunkt, sier Lindberg Grøstad.

Maskingrossisternes Forening reagerer også på at Enova i første omgang kun varsler støtte til elektriske gravemaskiner, og det er ikke kjent hvilke maskiner og kjøretøy som vil kunne få støtte i de neste tildelingene. Foreningen mener dette hindrer teknologi- og markedsutviklingen av for

eksempel nullutslippsdumpere, et kjøretøy som også er en stor kilde til utslipp i næringen.

– Vi skulle gjerne fått mulighet til å utale oss i forkant av denne endringen fra Enova, sier Lindberg Grøstad.