Bygger nye Jora bro på Dombås

Arbeidet med nye Jora bro på E136 vest for Dombås startet sommeren 2022. Dagens kjørebro er utdatert og skal isteden fungere som bro for gang- og sykkelvei. Stian Brenden Maskinservice støtte tidlig på utfordringer med fjellkvaliteten, men det lot seg løse og prosjektet er i rute til ferdigstillelse høsten 2023.

Tekst: Magne Hagberg

Eksisterende veibro på Jora i Lesja og Dovre kommune, er fra 1948 og er så smal at to lastebiler ikke kan møtes. Stian Brenden Maskinservice er nå i full gang med å bygge en ny 70 meter lang bro, som ligger omtrent 30 meter sør for dagens bro. Byggherre er Statens vegvesen, og jobben er en utførelsesentreprise med en kontraktssum på 70 millioner kroner.

Annonse

Ny vei

Den gamle broa oppgraderes med nye kantdragere og rekkverk, og skal fungere som ny gang- og sykkelbro. Prosjektet omfatter også noe omlegging av kommunalt vann og avløp.

– Det skal i tillegg bygges ca. 950 meter med ny vei inn mot broa på begge sider. Det blir fordelt på omtrent 450 meter på vestsiden og 500 meter øst for broa. Det skal etableres nytt kryss til fylkesvei 2660 Vestsideveien, sier Renathe Hagelien, prosjektleder i Stian Brenden Maskinservice.

Støping av landkar. (Foto: Stian Brenden Maskinservice)

I tillegg til nye avkjørsler, kan Hagelien fortelle at det lokale veinettet vil bli utbedret. Det inkluderer ca. 700 meter med omlegging og opprusting av gang- og sykkelvei.

– Eksisterende gang- og sykkelveibro, en elementbro med smal føringsbredde, skal rives. Det kommer imidlertid ikke til å bli gjort før mot slutten av prosjektet. Den skal avvikle gangtrafikken i området, inntil trafikken er lagt om til Jora bro, sier Hagelien.

Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2023.

– Vi har to driftskontrakter, én på riksvei for Statens vegvesen og én på fylkesvei for Innlandet fylkeskommune. Disse to kontraktene er på totalt 380 millioner fordelt på flere år, forteller Hagelien.

Pigging for grøft, vann og avløp. (Foto: Stian Brenden Maskinservice)

Vant kontrakten, men ikke på pris

Blant de fem andre tilbydere var ikke Stian Brenden Maskinservice lavest på pris, men vant likevel kontrakten.

– Vi hadde i utgangspunktet det nest laveste tilbudet, men vant likevel anbudskonkurransen, ettersom denne kontrakten ble tildelt på bakgrunn av beste forhold mellom pris og kvalitet, sier Stian Brenden, daglig leder i Stian Brenden Maskinservice.

Både Dokka Entreprenør, Arbeidsfellesskapet HR Entreprenør og Ra1 Anlegg, Lesja Bulldozerlag, Mesta og Winsnes Maskin & Transport konkurrerte om kontrakten på den nye broa på Jora.

Brenden forteller at det ikke skjer så ofte at de vinner anbud uten å være best på pris.

– Det har stor betydning for oss å få dette prosjektet, som har litt lengde og ligger her vi holder til, sier han.

Statens vegvesen hadde tildelingskriterier der pris telte 80 prosent, mens organisering og kompetanse telte 20 prosent.

– Vi må strekke oss etter byggherrens krav, som å skaffe nødvendig kompetanse. Vi gjør det som kreves og prøver hele tiden å bli bedre, sier Brenden.

Graving av grøft for overvannsledning, vestsiden Jora bro. (Foto: Stian Brenden Maskinservice)

Utfordrende fjellkvalitet

– På grunn av utfordringer med fjellkvaliteten, har vi brukt en del geologer. Fjellet i området var hardt, men oppsprukket. Det måtte derfor gjøres en jobb for å kvalitetssikre fjell sett opp mot broas laster, sier Hagelien.

Han forteller videre at da dette ble oppdaget, ble det igangsatt granskning av grunnen. En del av kontrakten omfattet også at geologer skulle gjøre en vurdering. Grunnforholdene ble avdekket tidlig i fjor høst, da geologene skulle vurdere berget før fundamentering for bro.

– For å sikre at fjellet tåler laster påført av brokonstruksjonen, ble det satt stag av typen Ischebech 103/43 i et område. Med så store stag trenger vi eget utstyr for å bore, forteller Hagelien.

Stian Brenden Maskinservice har brukt Gjerden Fjellsikring for å ta seg av denne jobben.

– Det er første gang vi bruker Gjerden Fjellsikring, og vi er fornøyde med jobben de gjorde. Vi bruker dem gjerne igjen, sier Hagelien.

Blant de seks tilbyderne var ikke Stian Brenden Maskinservice lavest på pris, men vant likevel kontrakten. Her er prosjektleder Renathe Hagelien og daglig leder Stian Brenden utenfor lokalene på Dovreskogen. (Foto: Stian Brenden Maskinservice)

Bruker egen maskinpark på prosjektet

Stian Brenden Maskinservice har rundt 80 ansatte. Omtrent 25 av dem jobber til daglig med Jora bro, om administrasjonen inkluderes.

– På byggeplassen har vi flere gravemaskiner, fra 50 tonn ned til 20 tonn, samt lastebiler, traktorer og bulldosere, forteller Hagelien.

Stian Brenden Maskinservice har etter hvert opparbeidet seg en stor maskinpark, så det ble ikke behov for å leie inn utstyr denne gangen. I tillegg brukes underentreprenører til betongarbeidet på broa. Disse er medregnet i det totale antallet personer som jobber med prosjektet hver dag.

Bygging av reis for brodekke, Jora bro. (Foto: Stian Brenden Maskinservice)

Stian Brenden begynte i det små

– Jeg startet for meg selv i 1999, med en traktor og en gravemaskin. Det var en spennende periode, der mye var nytt for meg. Det var veldig artig da jeg oppdaget at markedet var slik jeg trodde. I to år drev jeg på for meg selv, før jeg ansatte folk i 2001, sier Brenden.

Siden den gang har Stian Brenden Maskinservice gradvis utviklet seg. Den gangen var det bare et lite firma med en håndfull ansatte. Nå har firmaet på Dovreskogen blitt en av de ledende maskinentreprenørene mellom Trondheim og Lillehammer. På spørsmål om hvordan veien har vært fra han startet for seg selv til å bli en trygg arbeidsplass for 80 ansatte i Nord-Gudbrandsdalen, har Brenden én kommentar.

­­– Man må ha trua, satse og jobbe, sier han.

Han forteller at han alltid har hatt interesse for alt som har med anleggsmaskiner, drift og leiekjøring å gjøre. Før han startet for seg selv, jobbet han i en periode for andre firmaer.

– Tanken om å starte for meg selv har jeg alltid hatt. Jeg vokste opp på gård, så det ble litt brøyting og leiekjøring på meg, men bare i liten skala, sier Brenden.

Han forteller at det å skape sin egen arbeidsplass og å starte for seg selv, har vært givende på mange måter. Da han skjønte at det var så store muligheter i denne bransjen at han begynte å ansette folk i 2001, hadde han ikke drømt om at han skulle ha 80 ansatte litt over 20 år senere.

– Jeg hadde en slags plan om at jeg skulle skape en trygg arbeidsplass både for meg selv og noen flere, sier Brenden.

Ferdig støpt landkar til Jora bro. (Foto: Stian Brenden Maskinservice)

En bransje i stadig endring krever stadig tilpasning

Brenden forteller om en bransje i stadig endring, som de hele tiden må ta en aktiv del av.

– For å ha muligheten til å ta på seg store kontrakter med de kravene som samfunnet stiller, er vi opptatt av å tilpasse oss og forbedre oss, sier han.

Brenden legger til at selv om investeringer i maskinpark koster mye, gir det også mye tilbake i form av blant annet kjappere og enklere maskinstyring. Han sier det er stor forskjell på dokumentasjon, kvalitet og miljø, i forhold til for bare noen år siden. Det krever dyre investeringer for å imøtekomme HMS-krav. I tillegg koster det naturligvis mye å vedlikeholde en stor maskinpark.

– Med nytt utstyr får vi likevel få overraskelser med tanke på vedlikehold, sier Brenden.

Han forteller at de ofte bruker lokale underleverandører, noe som bidrar til økt ringvirkning og lokal verdiskapning.

Graving av grøft for overvannsledning. (Foto: Stian Brenden Maskinservice)

En liten bønn til myndighetene

Med dagens prisstigning har Brenden gjort seg opp noen tanker om fremtiden.

– Det blir nok tøffere og hardere konkurranse fremover. Markedet kommer nok til å gå seg til, men det er ikke sikkert det blir den voldsomme boomen med hytteutbygging som var spådd, sier han.

Brenden tenker at om hyttemarkedet er dårlig noen år, er det en fin anledning til å ta tak i et annet område som skriker etter utbedring.

– Jeg har et håp om at myndighetene nå ser sitt snitt til å bruke penger på infrastruktur i Norge. Det er fremtidsrettet å bruke ledig kapasitet og kompetanse. Det er et stort etterslep på vei, jernbane, vann og avløp. Det finnes penger og de bør brukes til det, oppfordrer Stian Brenden.

Grøft for vannledning. (Foto: Stian Brenden Maskinservice)

Prosjektet Jora Bro:

Vei:

  • Vegetasjonsrydding: 17.500 m2
  • Jordmasser i linjen: 10.000 m2
  • Rørgrøfter: ca. 800 meter
  • Asfalt: 13.500 m2

Konstruksjon:

  • Armering: 210 tonn
  • Betong: 1.050 m3