Rekordsalg, men fortsatt nedgang i nullutslippsmaskiner

Statistikken fra Maskingrossisternes Forening (MGF) viser et rekordhøyt salg av anleggsmaskiner i første kvartal. Samtidig fortsetter den negative utviklingen på salg av nullutslippsmaskiner.

Salget av anleggsmaskiner tok seg opp i første kvartal 2023 etter et stabilt 2022, og endte til slutt med 1044 solgte maskiner. Dette er ny «all time high» for et første kvartal, skriver MGF i en pressemelding.

Sterk tilbakegang

Ifølge MGF har det vært knyttet stor usikkerhet til hvordan nysalget av maskiner skulle utvikle seg i 2023, men første kvartal har vist seg å være bedre enn forventet. Det er totalt solgt 1044 maskiner i kvartalet som er en økning på 3,9 prosent fra fjoråret.

Annonse

– Etter en god økning på gravemaskiner på belter gjennom 2022, så vi i siste kvartal i fjor en sterk tilbakegang på 20,4 prosent på denne kategorien. Dette fortsetter inn i 2023, hvor nedgangen på salget av gravemaskiner er ned 18 prosent til 335 maskiner dette kvartalet, uttaler Tone L Grøstad, direktør i MGF, i meldingen.

Den største tilbakegangen ser vi på gravemaskiner i størrelsen 8-11 tonn (-27 prosent), 14 – 16 tonn (-34 prosent) og 21 – 24 tonn (-49 prosent), mens klassen 24 – 28 tonn viser en god økning på 24 prosent og endte med 67 solgte maskiner.

Maskinsalg

(Tabell: MGF)

Nest størst

Også gravemaskiner på hjul hadde en tilbakegang i første kvartal og endte på totalt 56 solgte maskiner, dette er en nedgang på 20 prosent i forhold til første kvartal fjor. For denne underkategorien er det en tilbakegang i alle vektklassene.

I første kvartal er fortsatt hjullastere nest største underkategori, og øker med hele 17 prosent i forhold til fjoråret. I 2023 ble det solgt 257 nye hjullastere dette kvartalet. I 2022 var det en tilbakegang på gruppene under 80 hk, men det er nå en forsiktig vekst også på de minste maskinene i siste kvartal. Den sterkeste veksten er i gruppen 150 – 175 hk med 51,6 prosent (totalt 47 maskiner i 1. kvartal) og gruppen 250 – 350 hk med 48,9 prosent (totalt 67 maskiner i 1, kvartal).

Vekst blant de største

Minigraverne holder fortsatt stand som tredje største underkategori under anleggsmaskin, og endte i første kvartal opp med et nysalg på 217 maskiner. Dette er en vekst på fem prosent fra samme kvartal i 2022.

Det er de mindre størrelsene som har en tilbakegang, mens det er en vekst i de større klassene. Den største gruppen er fortsatt 1,1 – 2 tonn, men disse har en tilbakegang på 15,9 prosent og endte med 90 solgte maskiner. Den største veksten var i gruppen 5,1 – 6 tonn med 50 prosent og totalt 54 solgte maskiner.

Nullutslippsmaskiner salg

Salg av nullutslippsmaskiner. (Tabell: MGF)

Laveste antall el-maskiner

– Fra 2022 startet medlemmene våre også å melde inn antall solgte nullutslippsmaskiner i kategoriene minigravere og gravemaskiner (inkluderer belter og hjul). Fra 2023 har vi også tilført kategorien hjullastere 0-60 hk. Utviklingen av nysalget av nullutslippsmaskiner har vært svakere enn forventet gjennom 2022, og vi ser at dette sprer seg videre inn i første kvartal i år. Kvartalet vi nå har lagt bak oss har det laveste antall solgte elektriske gravemaskiner i et kvartal siden vi startet rapporteringen, uttaler Grøstad.

MGF antar at dette skyldes utfordringer knyttet til infrastruktur, tilgang til energi utenfor storbyene, dårligere økonomi og fremtidsutsikter hos entreprenørene, og til dels de statlige støtteordningene som ikke har dekket batterikontainere.

Enova har akkurat lansert nye støtteordninger for nullutslippsmaskiner, og det er usikkerhet om hvordan denne vil slå ut for videre utvikling av nye modeller og nysalg. MGF skriver at de vil følge situasjonen i tiden som kommer.

– Det er for tiden mye usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i 2023. Det er for tiden nærmest brems i igangsettelse av nye boliger og en negativ utvikling for samferdselsbudsjettet. Kombinert med høye konkurstall i bransjen, frykter MGF at vi vil se en nedgang i nysalget av maskiner gjennom året, uttaler Tone L Grøstad.